Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2012 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXI/166/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 2015-07-27 12:17:17
dokument Uchwała Nr XXXI/165/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 2015-07-27 12:16:34
dokument Uchwała Nr XXXI/164/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 2015-07-27 12:15:46
dokument Uchwała Nr XXXI/163/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 2015-07-27 12:15:01
dokument Uchwała Nr XXX/162/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-07-27 12:14:06
dokument Uchwała Nr XXX/161/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji. 2015-07-27 12:13:12
dokument Uchwała Nr XXX/160/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-07-27 12:11:57
dokument Uchwała Nr XXX/159/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin?. 2015-07-27 12:10:48
dokument Uchwała Nr XXX/158/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2015-07-27 12:09:41
dokument Uchwała Nr XXX/157/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: wskazania budynków garażowych położonych przy ul. Stefana Żeromskiego w Żychlinie przeznaczonych do nieodpłatnego zbycia na rzecz ich najemców oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej. 2015-07-27 12:08:57
dokument Uchwała Nr XXX/156/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/82/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii". 2015-07-27 12:07:58
dokument Uchwała Nr XXX/155/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok". 2015-07-27 12:06:44
dokument Uchwała Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2015-07-27 12:06:03
dokument Uchwała Nr XXX/153/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 2015-07-27 12:05:17
dokument Uchwała Nr XXIX/152/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 2015-07-27 12:04:33
dokument Uchwała Nr XXVIII/151/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. 2015-07-27 12:03:34
dokument Uchwała Nr XXVIII/150/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 2015-07-27 11:35:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/149/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 2015-07-27 11:34:31
dokument Uchwała Nr XXVIII/148/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 2015-07-27 11:33:15
dokument Uchwała Nr XXVII/147/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/86/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-27 11:32:09
dokument Uchwała Nr XXVII/146/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LX/317/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żychlin lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych. 2015-07-27 11:30:52
dokument Uchwała Nr XXVII/145/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIV/136/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 2015-07-27 11:29:16
dokument Uchwała Nr XXVII/144/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie??. 2015-07-27 11:28:09
dokument Uchwała Nr XXVII/143/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/81/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok?. 2015-07-27 11:24:33
dokument Uchwała Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2015-07-27 11:23:44
dokument Uchwała Nr XXVII/141/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 2015-07-27 11:23:04
dokument Uchwała Nr XXVII/140/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 2015-07-27 10:49:07
dokument Uchwała Nr XXVI/139/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żychlin oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 2015-07-27 10:48:26
dokument Uchwała Nr XXVI/138/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2015-07-27 10:47:30
dokument Uchwała Nr XXV/137/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2015-07-27 10:45:18
dokument Uchwała Nr XXV/136/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej. 2015-07-27 10:44:35
dokument Uchwała Nr XXV/135/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej. 2015-07-27 10:43:07
dokument Uchwała Nr XXV/134/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym. 2015-07-27 10:42:18
dokument Uchwała Nr XXV/133/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-27 10:41:33
dokument Uchwała Nr XXV/132/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Jankowskiego. 2015-07-27 10:40:55
dokument Uchwała Nr XXV/131/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/136/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 2015-07-27 10:40:08
dokument Uchwała Nr XXV/130/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/317/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żychlin lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych. 2015-07-27 09:55:09
dokument Uchwała Nr XXV/129/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie. 2015-07-27 09:54:16
dokument Uchwała Nr XXV/128/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żychlin. 2015-07-27 09:52:52
dokument Uchwała Nr XXV/127/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 2015-07-27 09:51:28
dokument Uchwała Nr XXIV/126/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 2015-07-27 09:50:34
dokument Uchwała Nr XXIV/125/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: przejęcia części zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg wojewódzkich przebiegających przez teren gminy Żychlin. 2015-07-27 09:49:16
dokument Uchwała Nr XXIV/124/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: przejęcia części zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Żychlin. 2015-07-27 09:48:29
dokument Uchwała Nr XXIV/123/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym. 2015-07-27 09:47:38
dokument Uchwała Nr XXIV/122/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-27 09:46:31
dokument Uchwała Nr XXIV/121/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie. 2015-07-27 09:45:00
dokument Uchwała Nr XXIV/120/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 2015-07-27 09:43:07
dokument Uchwała Nr XXIV/119/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2011 rok. 2015-07-27 09:42:07
dokument Uchwała Nr XXIV/118/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. 2015-07-27 09:41:11
dokument Uchwała Nr XXIII/117/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/146/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 września 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-27 09:39:24
dokument Uchwała Nr XXIII/116/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyznanie pomocy na operację w ramach działania 413 ?Wdrażania lokalnych strategii rozwoju? PROW w latach 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?. Tytuł operacji ?Remont istniejącego budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Śleszynie?. 2015-07-27 09:38:43
dokument Uchwała Nr XXIII/115/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-27 09:37:25
dokument Uchwała Nr XXIII/114/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-27 09:36:25
dokument Uchwała Nr XXIII/113/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/103/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin?. 2015-07-27 09:34:27
dokument Uchwała Nr XXII/112/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: współdziałania Gminy Żychlin z Gminą Miasto Kutno w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Miasto Kutno. 2015-07-27 09:31:45
dokument Uchwała Nr XXII/111/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żychlin oraz określenia granic ich obwodów. 2015-07-27 09:30:59
dokument Uchwała Nr XXII/110/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Śleszynie. 2015-07-27 08:06:03
dokument Uchwała Nr XXII/109/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/66/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii na zbycie przez Gminę Żychlin udziałów w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Żychlinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2015-07-27 08:04:56
dokument Uchwała Nr XXII/108/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/86/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-27 08:04:00
dokument Uchwała Nr XXII/107/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 2015-07-27 08:03:10
dokument Uchwała Nr XXI/106/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Żychlin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2015-07-27 08:01:55
dokument Uchwała Nr XXI/105/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. 2015-07-27 08:00:48
dokument Uchwała Nr XXI/104/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2015-07-27 07:57:10
dokument Uchwała Nr XXI/103/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: uchwalenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin?. 2015-07-27 07:56:30
dokument Uchwała Nr XXI/102/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej. 2015-07-27 07:54:26
dokument Uchwała Nr XXI/101/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: przystąpienia do Związku Miast Polskich. 2015-07-27 07:53:30
dokument Uchwała Nr XXI/100/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie za rok 2011. 2015-07-27 07:52:38
dokument Uchwała Nr XXI/99/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 2015-07-27 07:51:00
dokument Uchwała Nr XX/98/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żychlin. 2015-07-27 07:49:14
dokument Uchwała Nr XX/97/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żychlin na lata 2012-2015. 2015-07-27 07:48:10
dokument Uchwała Nr XX/96/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Śleszynie. 2015-07-27 07:42:02
dokument Uchwała Nr XX/95/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 2015-07-27 07:40:41
dokument Uchwała Nr XIX/94/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin. 2015-07-24 08:24:09
dokument Uchwała Nr XIX/93/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/76/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2013. 2015-07-24 08:19:20
dokument Uchwała Nr XVIII/92/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej. 2015-07-24 08:18:10
dokument Uchwała Nr XVIII/91/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej. 2015-07-24 08:17:28
dokument Uchwała Nr XVIII/90/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Kutnowskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych w Gminie Żychlin. 2015-07-24 08:16:47
dokument Uchwała Nr XVIII/89/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej. 2015-07-24 08:15:41
dokument Uchwała Nr XVIII/88/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, doradców zawodowych i logopedów. 2015-07-24 08:13:58
dokument Uchwała Nr XVIII/87/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2012 rok. 2015-07-24 08:13:07
dokument Uchwała Nr XVIII/86/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-24 08:11:52
dokument Uchwała Nr XVIII/85/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie. 2015-07-24 08:10:56