Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2013 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XLIII/240/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2014 rok. 2015-07-29 09:57:25
dokument Uchwała Nr XLIII/239/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-29 09:55:05
dokument Uchwała Nr XLIII/238/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie. 2015-07-29 09:53:34
dokument Uchwała Nr XLIII/237/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie (ustanowienie) odrębnej własności lokalu mieszkalnego. 2015-07-29 09:52:40
dokument Uchwała Nr XLIII/236/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-29 09:50:28
dokument Uchwała Nr XLIII/235/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: współdziałania Gminy Żychlin z Miastem i Gminą Gąbin w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Miasta i Gminy Gąbin. 2015-07-29 09:37:28
dokument Uchwała XLIII/234/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-29 09:36:25
dokument Uchwała Nr XLII/233/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyznanie pomocy na operację w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW w latach 2007 ? 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" tytuł operacji "Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Grzybowie Dolnym Gmina Żychlin" oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego. 2015-07-29 09:34:52
dokument Uchwała Nr XLII/232/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-29 09:33:30
dokument Uchwała Nr XLII/231/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2015-07-29 09:32:35
dokument Uchwała Nr XLII/230/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii". 2015-07-29 08:59:08
dokument Uchwała Nr XLII/229/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok". 2015-07-29 08:57:55
dokument Uchwała Nr XLII/228/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dobrzelinie przy ul. Wagowej 15 i ul. Kasztanowej 9-11. 2015-07-29 08:57:18
dokument Uchwała Nr XLII/227/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-29 08:56:36
dokument Uchwała Nr XLI/226/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/211/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016. 2015-07-29 08:52:49
dokument Uchwała Nr XLI/225/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: współdziałania Gminy Żychlin z Gminą Bedlno w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Bedlno. 2015-07-29 08:37:06
dokument Uchwała Nr XLI/224/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/182/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii". 2015-07-29 08:35:28
dokument Uchwała Nr XLI/223/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/155/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok" 2015-07-29 08:34:28
dokument Uchwała Nr XLI/222/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przejazdu i przechodu, obciążających nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żychlin. 2015-07-29 08:33:40
dokument Uchwała Nr XLI/221/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz za usługi pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 2015-07-29 08:32:55
dokument Uchwała Nr XLI/220/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 ? 2015. 2015-07-29 08:26:45
dokument Uchwała Nr XLI/219/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. 2015-07-29 08:25:04
dokument Uchwała Nr XLI/218/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 2015-07-29 08:23:52
dokument Uchwała Nr XLI/217/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 2015-07-29 08:09:49
dokument Uchwała Nr XLI/216/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-29 08:09:02
dokument Uchwała Nr XL/215/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żychlinie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie i nadania imienia Przedszkolu 2015-07-28 14:25:43
dokument Uchwała Nr XL/214/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 2015-07-28 14:25:06
dokument Uchwała Nr XL/213/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żychlin a Starostwem Powiatowym w Kutnie dotyczącym przebudowy istniejącej drogi powiatowej nr 2109E Dobrzelin -Grabów w m. Dobrzelin (ul. Jabłonkowa) i drogi powiatowej nr 2117E Dobrzelin - Śleszyn w m. Grabów (ul. Szkolna), gm. Żychlin. 2015-07-28 14:24:20
dokument Uchwała Nr XL/212/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: współdziałania Gminy Żychlin z Gminą Oporów, z Gminą Pacyna oraz z Gminą Strzelce w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom tych gmin. 2015-07-28 14:23:38
dokument Uchwała Nr XL/211/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 ? 2016. 2015-07-28 14:22:46
dokument Uchwała Nr XL/210/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-28 13:35:29
dokument Uchwała Nr XL/209/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-28 13:34:47
dokument Uchwała Nr XXXIX/208/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu. 2015-07-28 13:33:40
dokument Uchwała Nr XXXIX/207/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie: przystąpienia do Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz zawarcia porozumienia. 2015-07-28 13:32:44
dokument Uchwała Nr XXXVIII/206/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/155/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok?. 2015-07-28 13:31:52
dokument Uchwała Nr XXXVIII/205/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/123/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym. 2015-07-28 13:10:16
dokument Uchwała Nr XXXVIII/204/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-28 13:09:36
dokument Uchwała Nr XXXVIII/203/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-28 13:08:08
dokument Uchwała Nr XXXVII/202/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Żychlin. 2015-07-28 13:07:07
dokument Uchwała Nr XXXVII/201/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-28 13:06:21
dokument Uchwała Nr XXXVII/200/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-28 12:55:14
dokument Uchwała Nr XXXVII/199/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin. 2015-07-28 12:53:19
dokument Uchwała Nr XXXVII/198/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin z zakresie realizacji budżetu gminy za 2012 rok. 2015-07-28 12:50:50
dokument Uchwała Nr XXXVII/197/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. 2015-07-28 12:49:51
dokument Uchwała Nr XXXVI/196/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/37/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015 zmienionej Uchwałą Nr XXXV/193/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 maja 2013 r. 2015-07-28 12:47:55
dokument Uchwała Nr XXXVI/195/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015-07-28 12:15:39
dokument Uchwała Nr XXXVI/194/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-28 12:14:00
dokument Uchwała Nr XXXV/193/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/37/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 ? 2015. 2015-07-28 12:13:18
dokument Uchwała Nr XXXV/192/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego. 2015-07-28 12:12:24
dokument Uchwała Nr XXXV/191/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie: współdziałania Gminy Żychlin z Gminą Szczawin Kościelny w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Szczawin Kościelny. 2015-07-28 12:11:36
dokument Uchwała Nr XXXV/190/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-28 12:10:35
dokument Uchwała Nr XXXIV/189/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Żychlinie przy ul. 3 Maja i Granicznej stanowiących własność Gminy Żychlin na rzecz dotychczasowego dzierżawcy- "MIG-MA" Sp. z o.o. w Żychlinie. 2015-07-28 12:09:48
dokument Uchwała Nr XXXIV/188/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2017??. 2015-07-28 12:09:00
dokument Uchwała Nr XXXIV/187/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2013 rok?. 2015-07-28 12:08:22
dokument Uchwała Nr XXXIV/186/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-28 12:07:40
dokument Uchwała Nr XXXIV/185/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-28 11:27:54
dokument Uchwała Nr XXXIV/184/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/174/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-28 11:27:04
dokument Uchwała Nr XXXIV/183/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin?. 2015-07-28 11:26:15
dokument Uchwała Nr XXXIII/182/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-28 11:25:32
dokument Uchwała Nr XXXIII/181/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2015-07-28 11:24:39
dokument Uchwała Nr XXXIII/180/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych wykonanych w ramach projektu ?Moje boisko - ORLIK 2012? usytuowanych w Żychlinie przy Zespole Szkół Nr 1. 2015-07-28 11:23:29
dokument Uchwała Nr XXXIII/179/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/76/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2013. 2015-07-28 11:21:39
dokument Uchwała Nr XXXIII/178/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Żychlin. 2015-07-28 11:20:35
dokument Uchwała Nr XXXIII/177/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-07-28 11:19:01
dokument Uchwała Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin". 2015-07-28 10:59:43
dokument Uchwała Nr XXXIII/175/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-28 10:58:57
dokument Uchwała Nr XXXIII/174/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-28 10:58:01
dokument Uchwała Nr XXXIII/173/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/169/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok. 2015-07-28 10:56:47
dokument Uchwała Nr XXXII/172/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żychlin oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 2015-07-28 10:56:05
dokument Uchwała Nr XXXII/171/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-07-28 10:55:21
dokument Uchwała Nr XXXII/170/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji. 2015-07-28 10:54:42
dokument Uchwała Nr XXXII/169/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2013 rok. 2015-07-28 10:53:22
dokument Uchwała Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-28 10:43:13
dokument Uchwała Nr XXXII/167/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie. 2015-07-28 10:42:21