Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2015 r.

Żychlin, 2015.07.29.

RGO. 6220.6.1.2015

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 29, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2015.07.28. wpłynął wniosek DUSoleil Sp. z o.o., ul. Ujście 11, 93-490 Łódź o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energie elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączem elektroenergetycznym na działce ewidencyjnej nr 633 mieście Żychlin, gm. Żychlin, pow. kutnowski"

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 30 lipca 2015 r. do 20 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Żychlinie, pokój nr 8 w godzinach 800 - 1400

 

                                                                                                                                                                                               Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                                /-/ Grzegorz Ambroziak

 

 

 

Żychlin, 2015.07.29.

 

 

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym

wykazie danych o wniosku

RGO. 6220.6.2.2015

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Gminy Żychlin informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku DUSoleil Sp. z o.o., ul. Ujście 11, 93-490 Łódź w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowołtaicznego w ilości o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączem elektroenergetycznym na działce ewidencyjnej nr 633 mieście Żychlin, gm. Żychlin, pow. kutnowski"

 

                                                                                                                                                                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                              /-/ Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 30-07-2015 13:32:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 30-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 30-07-2015 13:32:09