Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 01.04.2011 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY   ŻYCHLIN

Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z póżn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 1 kwietnia 2011 r. na wniosek Pana Grzegorza Kunikowskiego zam. Grabie 94, 99-320 Żychlin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.;

,, Uruchomienie punktu do składowania i magazynowania materiału opałowego (węgiel, miał, ekogroszek), materiałów budowlanych oraz do skupu złomu na terenie działki o nr ewid3/1 położonej w miejscowości Grabie; obręb Grabie".

                                                                      Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                     /-/Grzegorz Ambroziak

Żychlin, dnia 1 kwietnia 2011 r.

 

Żychlin, 2011.04.01.

RGO. 6220.3.4.2011

INFORMACJA

Na podstawie art. 33 ust. 1, pkt.5 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,z póżn. zm) Burmistrz Gminy Żychlin informuje, że Pan Grzegorz Kunikowski zam. Grabie94; 99-320 Żychlin, złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

„ Uruchomienie punktu do składowania i magazynowania materiału opałowego (węgiel, miał, ekogroszek), materiałów budowlanych oraz do skupu złomu na terenie działki o nr ewid. 3/1 położonej w miejscowości Grabie; obręb Grabie"

celem zapewnienia społeczeństwu udziału w tym postępowaniu Burmistrz Gminy Żychlininformuję, że wniosek jest wyłożony w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, pok. Nr 8, gdzie zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach od 9°° do 1400, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszej informacji.

 

                                                           Burmistrz Gminy Żychlin

                                                           /-/Grzegorz Ambroziak

 

 

Żychlin, 2011.04.01.

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym

 wykazie danych o wniosku

RGO. 6220.3.4.2011

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz, 1227,z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Żychlin informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnymwykazie danych wniosku Pana Grzegorza Kunikowskiego zam. Grabie 94, 99-320 Żychlin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięciapn.:

„ Uruchomienie punktu do składowania i magazynowania materiału opałowego (węgiel, miał, ekogroszek) , materiałów budowlanych oraz do skupu złomu na terenie działki o nr ewid. 3/1 położonej w miejscowości Grabie; obręb Grabie".

 

                                                                  Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                 /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 31-07-2015 07:56:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 01-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 31-07-2015 07:56:12