Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30.05.2011 r.

Żychlin, 2011.05.31.

RGO.6220.7.5.2011  

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.), informuję:

 

•          na wniosek z dnia 2 maja 2011 r. Gminy Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin została wydana decyzja Burmistrza Gminy Żychlin znak: RGO. 6220.7.4.201 l.o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację programu pn.: „ Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żychlin na lata 2009 - 2015",

•          dane o przedmiotowej decyzji z dnia 31.05.2011 r. zamieszczone zostały w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,

•          z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Żychlinie, Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Barlickiego 15, pokój nr 8 w godzinach urzędowania tut. Urzędu.

Ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                         Burmistrz Gminy Żychlin

                                                        /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 07:50:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 07:50:32