Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 01.12.2011 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GMINY   ŻYCHLIN

  

  Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego     (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.)  i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr  199, poz.1227 ze zm.) 

z a w i a d a m i a

  że w dniu 1 grudnia 2011 r. na wniosek  Pana Bartłomieja Ważyńskiego zam. Śleszyn, ul. Kasztanowa 40, 99-321 Śleszyn  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia pn.:

 

      „ Wykonanie urządzenia wodnego dla ujęcia wód podziemnych  (otworu studziennego) zlokalizowanego na terenie działki nr 167, obręb 0015 Śleszyn, w m. Śleszyn, ul. Kamilewska 9”.

 

                                                                 Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                 /-/Grzegorz Ambroziak

 

Żychlin, dnia 1 grudnia 2011 r.

 

 

                                                                                                                 Żychlin, 2011.12.01.

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym

wykazie danych o wniosku

 

RGO. 6220.21.2.2011

 

            Urząd Gminy w Żychlinie, działając na podstawie art.  33 ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2011.11.28. wpłynął wniosek Pana Bartłomieja Ważyńskiego zam.  Śleszyn, ul. Kasztanowa 40, 99-321 Śleszyn o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.:  

 

„ Wykonanie urządzenia wodnego dla ujęcia wód podziemnych (otworu studziennego) zlokalizowanego na terenie działki nr 167, obręb 0015 Śleszyn, w m. Śleszyn, ul. Kamilewska 9”.

 

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Żychlin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i  dokonania  uzgodnienia będą:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie.

              Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z  dokumentacją  sprawy,  składania  uwag  i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej

i ustnej, w terminie od  2 grudnia 2011 r. do 27 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Żychlinie, pokój nr 8 w godzinach  800 – 14oo.

 

                                                                 Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 08:39:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 01-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 08:39:06