Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22.02.2012 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GMINY   ŻYCHLIN

  Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.)  i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr  199, poz.1227 ze zm.) 

 

z a w i a d a m i a

  że w dniu 22 luty 2012 r. na wniosek  Pana Michała Włodarczyka zam. Chochołów 31, 99-320 Żychlin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia pn.:

 

      „ Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na terenie działki nr 146/1, Obręb Chochołów, gm. Żychlin, powiat kutnowski, woj. łódzkie”.

 

                                                        BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN

                                                        /-/ GRZEGORZ AMBROZIAK

 

Żychlin, dnia 22 luty 2012 r.

 

Żychlin, 2012.02.22.

RGO. 6220.1.2.2012

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym

wykazie danych o wniosku

 

            Urząd   Gminy  w  Żychlinie,  działając  na  podstawie  art.  33  ust. 1 i  w  związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2012.02.22. wpłynął wniosek Pana Michała Włodarczyka zam. Chochołów 31, 99-320 Żychlin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.:   

 

„ Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na terenie działki nr 146/1, obręb Chochołów, gm. Żychlin, powiat kutnowski, woj. łódzkie”.

 

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Żychlin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i  dokonania  uzgodnienia będą:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie.

              Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  dokumentacją  sprawy,  składania  uwag  i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej

i ustnej, w terminie od  22 lutego 2012 r. do 15 marca 2012 r. w Urzędzie Gminy  w Żychlinie, pokój nr 8 w godzinach  800 – 14oo.

 

                                                        BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN

                                                        /-/ GRZEGORZ AMBROZIAK

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 09:27:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 22-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 09:27:23