Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10.01.2013 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY   ŻYCHLIN

Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.l227z póżn. zm.)

zawiadamia   się

że w dniu 8 stycznia 2013 r. na wniosek Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, siedziba: 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, Oddział „Cukrownia Dobrzelin", zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

„ Budowa hali produkcyjnej do brykietów opałowych ze słomy", na działce o nr ewid. 55/13 w Dobrzelinie, gm. Żychlin".

 

                                                                   Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                   /-/Grzegorz Ambroziak

 

Żychlin, dnia 8 stycznia 2012 r.

 

Żychlin, 2013.01.10.

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym

wykazie danych o wniosku

RGO. 6220.1.4.2013

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z 21 maja 2010 r.), Burmistrz Gminy Żychlin informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, siedziba: 87 - 100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, Oddział „Cukrownia Dobrzelin" 99 - 319 Dobrzelin, ul. Wł. Jagiełły 92, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„ Budowie hali produkcyjnej do produkcji brykietów opałowych ze słomy" na działce o nr ewidencyjnym 55/13 obręb Dobrzelin, gmina Żychlin

 

                                                                   Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                   /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:04:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 10-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:04:07