Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09.11.2012 r.

Żychlin, 2012.11.09.

RGO. 6220.13.6.2012

 

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust.1 i4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust.1, pkt. 6  lit.  b)  Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 9  listopada 2010  r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie z wniosku K & K ENERGIA Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 18, 99-300 Kutno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, w szczególności linią kablową podziemną SN 15 kV, drogami, stacją transformatorową i rozdzielczą oraz podziemnej linii włączenia do sieci SN 15 kV na działce nr 188 położonej w miejscowości Sleszynek, należącej do Pana Pawła Maciaka zam. Oleszcze 29, gm. Żychlin"

UZASADNIENIE

K & K ENERGIA Sp. z o.o. ul. Siemiradzkiego 18, 99-300 Kutno złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, w szczególności linią kablową podziemną SN 15 kV, drogami, stacją transformatorową i rozdzielczą oraz podziemnej linii włączenia do sieci SN 15 kV na działce nr 188 położonej w miejscowości Sleszynek, należącej do Pana Pawła Maciaka zam. Oleszcze 29, gm. Żychlin"

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2010   r.   Nr   213,   poz.   1397)   przedmiotowe   przedsięwzięcie   kwalifikuje   się,  jako przedsięwzięcie  mogące potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko, dla którego raport może być wymagany.

W związku z powyższym K & K    ENERGIA Sp. z o.o. w Kutnie zmieniła lokalizację planowanej elektrowni wiatrowej i w dniu 8 listopada 2012 r. złożyła wniosek o umorzenie niniejszego postępowania administracyjnego jako bezprzedmiotowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało wydać decyzję o umorzeniu postępowania.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

 

                                                                   Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                    /-/Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.             K & K ENERGIA Sp. z o.o. ul. Siemiradzkiego 18. 99-300 Kutno

2.             Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 kpa.

3.   A/a

Do wiadomości:

1.  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25:  

           90 - 113 Łódź

2.                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;         

      90-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:07:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 09-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:07:08