Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18.09.2012 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

 

  Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.)  i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr  199, poz.1227z póżn. zm.) 

 

z a w i a d a m i a   s i ę

 

  że w dniu 18 września 2012 r. na wniosek  Pani Zofii Milewskiej,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„ Budowa fermy drobiu [ jeden kurnik o obsadzie 61 000 sztuk ( 244 DJP)] na działce o nr ewid.6, obręb Żabików w miejscowości Żabików 48, gm. Żychlin”.

  

                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                          /-/Zbigniew Gałązka

                                                                           Zastępca Burmistrza

 

Żychlin, dnia 18 września  2012 r.

 

Żychlin, 2012.09.18.

RGO. 6220.19.2.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

            Urząd Gminy w Żychlinie, działając na podstawie art.  33 ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2012.09.03. wpłynął wniosek Pani Zofii Milewskiej zam. Żabików 48, 99-320 Żychlin o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na:  

 

 „ Budowie fermy drobiu [ jeden kurnik o obsadzie 61 000 sztuk ( 244 DJP)] na działce o nr ewid.6, obręb Żabików w miejscowości Żabików 48, gm. Żychlin”.

 

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Żychlin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy  Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Łodzi.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od  18 września 2012  r. do 9 października 2012 r. w Urzędzie Gminy w Żychlinie, pokój nr 8 w godzinach  800 – 14oo.

 

                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                          /-/Zbigniew Gałązka

                                                                           Zastępca Burmistrza

 

Żychlin, 2012.09.18

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym

wykazie danych o wniosku

 

RGO. 6220.19.3.2012

 

             Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z póżn. zm.),  Burmistrz Gminy Żychlin informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych  wniosku  Pani Zofii Milewskiej,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„ Budowa fermy drobiu [ jeden kurnik o obsadzie 61 000 sztuk ( 244 DJP)] na działce o nr ewid.6, obręb Żabików w miejscowości Żabików 48, gm. Żychlin”.

 

                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                          /-/Zbigniew Gałązka

                                                                           Zastępca Burmistrza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:21:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 18-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:21:42