Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zmiana decyzji Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23.08.2012

Żychlin, 2012.08.23.

 

 

                                                      Strony:     1.    Pan Michał Włodarczyk

                                                                     2.    Pani Jolanta Włodarczyk

                                                                     3.    Pan Janusz Strzelecki

RGO. 6220.11.14.1.2011.2012

 

DECYZJA

Na podstawie art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poZ. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 201 Ir. Nr 6, poz. 18)

 

orzekam

zmienić decyzję ostateczną Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 lutego 2012 r. znak: RGO. 6220.11.14.2011.2012 w ten sposób, że:

-  w pkt. II, skreśla się ppkt. 2, ppkt. 3 do 8 oznacza się jako ppkt. 2 do 7 oraz ppkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„ II ppkt. 2 -wykonać w budynku inwentarskim kanały gnojowicy - podrusztowe

o minimalnej głębokości użytkowej 1,55 m. Posadzka betonowa legowisk winna zostać takwyprofilowana, żeby gnojowica mogła spływać do kanałów gnojowych. Planowany dowykonania zbiornik na gnojowicę i istniejące kanały gnojowicy winny być o pojemności1917,35m3.

Wymagana pojemność magazynowa gnojowicy dla budynku na okres 4 miesięcy wyniesie1477,67 m3. Kanały podrusztowe w budynku zapewnią dla planowanej obsady zwierzątmagazynowanie gnojowicy na okres 5,18 miesiąca."

-  Pozostałe zapisy zawarte w/w decyzji pozostają bez zmian.

 

Uzasadnienie

Decyzją znak: RGO.6220.11.14.2011.2012 z dnia 23 lutego 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie fermy krów mlecznych - obora bez uwięzi wolnostanowiskowa (boksowa), chów bezściółkowy" przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 71 i 73 w miejscowości Chochołów, gmina Żychlin, Burmistrz Gminy Żychlin ustalił warunki dla w/w inwestycji.

 

Powyższa decyzja jest ostateczna.

Z uwagi na zmianę sposobu magazynowania odchodów zwierzęcych, które magazynowane będą wyłącznie na terenie obiektu inwentarskiego, w kanałach gnojowych, których łączna pojemność wyniesie 1917,35 m3, w trakcie wykonywania projektu architektoniczno-budowlanego budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu krów mlecznych , okazało się, że nałożone w decyzji warunki dotyczące magazynowania gnojowicy nie będą konieczne do budowy (wykonania).

W związku z powyższym, strona - Cezary Kowalski zam. Chochołów 28, 99-320 Żychlin, wystąpił do tutejszego organu o zmianę przedmiotowej decyzji na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Burmistrz Gminy Żychlin pismem z dnia 31 lipca 2012 r. znak: RGO. 220.11.14.2.2011.2012 wystąpił do wszystkich stron o zapoznanie się z proponowanymi zmianami w zapisach decyzji Burmistrza Gminy Żychlin o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 lutego 2012 r. znak RGO. 6220.11.14.2011.2012 i wypowiedzenie się w formie pisemnej w sprawie proponowanych zmian.

Pismo zostało doręczone za zwrotnym potwierdzeniem.

Strony wyraziły w formie pisemnej zgodę na proponowaną zmianę w zapisie decyzji Nr RGO.6220.11.14.2011.2012.

Wobec powyższego Burmistrz Gminy Żychlin w oparciu o art. 555 Kodeksu postępowania administracyjnego, uznając słuszny interes strony zmienił zapis w decyzji Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2012.02.23. znak: RGO. 6220.11.14.2011.2012 i orzekł jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

                                                 Burmistrz Gminy Żychlin

                                                 /-/Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:  

      1.    Cezary Kowalski

Chochołów 28; 99-320 Żychlin

2.                 Strony postępowania wg odrębnego wykazu

3.                 A/a

 

Do wiadomości:

1.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25;

90-113 Łódź

2.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;       

99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:26:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 23-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:26:30