Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23.05.2012 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.l227z póżn. zm.)

zawiadamia   się

że w dniu 23 maja 2012 r. na wniosek Pani Małgorzaty Prochoń, zam. Giemzówek 12 a, 95-006 Brojce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

„ Budowa budynku inwentarskiego (kurnika) na terenie działki nr ewid. 92 położonej w miejscowości Sokołówek, gm. Żychlin"

 

                                                                   Burmistrz Gminy Żychlin 

                                                                  /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Żychlin, dnia 23 maja 2012 r.     

 

 Żychlin, 2012.05.23 

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym

wykazie danych o wniosku

RGO. 6220.4.3.2012

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Żychlin informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Pani Małgorzaty Prochom zam. Giemzówek 12 a, 95-006 Brojce, o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.:

„ Budowie położonej w miejscowości Sokołówek, gm. Żychlin" budynku inwentarskiego (kurnika) na terenie działki nr ewid. 92

                                                                      

                                                            Burmistrz Gminy Żychlin 

                                                           /-/ Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:32:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 23-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:32:09