Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie - sprostowanie z dnia 26.05.2014 r.

Żychlin, dnia 26.05.2014 r.

RGO.6220.15.6.2014

 

P O S T A N O W I E N I E

      Działając na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

 

p o s t a n a w i a m

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w Postanowieniu Burmistrza Gminy Żychlin znak: RGO. 6220.15.5.2014 z dnia 20 maja 2014 r. stwierdzającym brak konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:„modernizacji gospodarki cieplnej – zakup i montaż aparatów wyparnych” na działce o numerze ewidencyjnym 55/13, w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin w zakresie - w uzasadnieniu w zdaniu pierwszym omyłkowo wpisano datę: ”1 czerwca 2014 r.” zamiast daty „1 kwietnia 2014 r.”

 

UZASADNIENIE

                               Burmistrz Gminy Żychlin wydał postanowienie znak: RGO.6220.15.5.2014 z dnia 20 maja 2014 r.    

stwierdzające, że dla przedsięwzięcia polegającego na:„ „modernizacji gospodarki cieplnej – zakup i montaż aparatów wyparnych” na działce o numerze ewidencyjnym 55/13, w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

             W postanowieniu -  w uzasadnieniu w zdaniu pierwszym omyłkowo wpisano datę:

”1 czerwca 2014 r.” zamiast daty „1 kwietnia 2014 r.”

  Wobec powyższego tutejszy organ postanowił sprostować oczywistą omyłkę w sposób jak wyżej w trybie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że organ                                                      administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.                                                                          

W związku z powyższym, mając na względzie, że w w/w postanowieniu zaistniała oczywista omyłka, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

             Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 7 dni  od daty jej doręczenia.

                                                                 Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

       1.  Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Dobrzelin”

            ul. Wł. Jagiełły 92,      99-319 Dobrzelin

2.  Strony postępowania wg odrębnego wykazu.

3.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie/ BIP Żychlin

4.   A/a

 

Do wiadomości:     

1.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

             ul. Traugutta 25;   90-113  Łódź  

2.    Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14;  99-300  Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 12:50:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 26-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 12:50:52