Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21.02.2014 r.

Żychlin, dnia 21.02.2014 r.

RGO.6220.9.7.2014

 

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

postanawiam

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w Postanowieniu Burmistrza Gminy Żychlin znak: RGO.6220.9.6.2014 z dnia 10 lutego 2014 r. stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia ocenyoddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie kotłabiomasowego z turbiną upustowo-kondensacyjną o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie ok.13,5 MWt wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na terenie Ciepłowni w Żychlinie, na działkach o nr ewid. 962/14, 962/22, 962/15, 962/19, 962/21, 919/10, 919/9, 919/7, 919/8, 919/11, 919/5, 919/17, 919/6, 957, 960, 959/3, 959/1, 958/1, 958/3, 955/1, 954, 765/1, 673/3, 942, 945, 948,951, 943/1,946/1, 949/1,952/1, 943/2, 946/2, 949/2, 952/2, 955/2, 958/4,958/2,956,959/4,959/2,937,972/1

w zakresie, w jakim na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko {tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), przewiduje możliwość zaskarżenia przedmiotowego postanowienia Burmistrza Gminy Żychlin znak: RGO. 6220.9.6.2014 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie jak wyżej w drodze zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach.

 

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Żychlin wydał postanowienie znak: RGO.6220.9.6.2014 z dnia 10 lutego 2014 r. stwierdzające, że dla przedsięwzięcia polegającego na:„budowie kotfa biomasowego z turbinąupustowo-kondensacyjną o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie ok.13,5 MWt wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na terenie Ciepłowni w Żychlinie, na działkach o nr ewid. 962/14, 962/22, 962/15, 962/19, 962/21, 919/10, 919/9, 919/7, 919/8, 919/11, 919/5, 919/17, 919/6, 957, 960, 959/3, 959/1, 958/1, 958/3, 955/1, 954, 765/1, 673/3, 942, 945, 948, 951, 943/1, 946/1, 949/1, 952/1, 943/2, 946/2, 949/2, 952/2, 955/2, 958/4, 958/2, 956, 959/4, 959/2,937,972/1 nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z przepisem art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania .   środowiska, na postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 przysługuje zażalenie. W związku z tym, zażalenie nie przysługuje na postanowienie wydane na podstawie art. 63 ust.2 powołanej ustawy (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31.10.2012 r. II SA/Kr 929/12).

Wobec powyższego tutejszy organ postanowił sprostować oczywistą omyłkę w sposób jakwyżej w trybie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że organadministracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędypisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

W związku z powyższym, mając na względzie, że w w/w postanowieniu zaistniała oczywistaomyłka, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia odwołania do SamorządowegoKolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie7 dni od daty jej doręczenia.

 

                                                                   Z up. BURMISTRZA

                                                                /-/ Zbigniew Gałązka

                                                              ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

Otrzymują:

1.   Pani Adela Olejniczak

ul. Grunwaldzka 472;    80-309 Gdańsk

ENERGA IIWEST- Pełnomocnik

ENERGA KOGENERACJA Sp.zo.o. ul. Elektryczna 20 A;   

82-300 Elbląg

2.   ENERGA Ciepłownia w Żychlinie

ul. Narutowicza 72;      99-320 Żychlin

3.           Strony postępowania wg odrębnego wykazu.

4.           Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie/ BIP Żychlin

5.           A/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

    ul. Traugutta 25; 90-113 Łódź

6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;

   99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 13:53:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 21-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 13:53:16