Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29.01.2014 r

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008 r.Nr 199, poz. 1227 z póżn.zm.)

zawiadamia   się

że w dniu 29 stycznia 2014 r. na wniosek Państwa Moniki i Zbigniewa Włodarczyk, zam. Zarębów 23, 99-320 Żychlin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

„ Przebudowa istniejącej obory na oborę o końcowej obsadzie 68,10 DJP w systemie rusztowo- ściółkowej wraz z infrastrukturą uzupełniającą -płyta obornikowa i zbiornik na gnojówkę w m. Zarębów, gm. Żychlin"

 

                                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                                            /-/Grzegorz Ambroziak

Żychlin, dnia 29 stycznia 2014 r.

 

Żychlin, 2014.01.29.

RGO. 6220.3.4.2014

 

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy w Żychlinie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2014.01.28. wpłynął wniosek Państwa Moniki i Zbigniewa Włodarczyk zam. Zarębów 23, 99-320 Żychlin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ Przebudowie istniejącej obory na oborę o końcowej obsadzie 68,10 DJP w systemie rusztowo-ściółkowej wraz z infrastrukturą uzupełniającą — płytą obornikową i zbiornik na gnojówkę w m. Zarębów gm. Żychlin".

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Żychlin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 30 stycznia 2014 r. do 19 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy w Żychlinie, pokój nr 8 w godzinach 800-1400.

 

                                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                                            /-/Grzegorz Ambroziak

 

Żychlin, 2014.01.29.

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie

dostępnym wykazie danych o wniosku

RGO. 6220.3.5.2014

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Żychlin informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Państwa Moniki i Zbigniewa Włodarczyk zam. Zarębów 23, 99-320 Żychlin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.:

„ Przebudowie istniejącej obory na oborę o końcowej obsadzie 68,10 DJP w systemie rusztowo-ściółkowej wraz z infrastrukturą uzupełniającą — płyta obornikowa i zbiornik na gnojówkę w m. Zarębów, gm. Żychlin"

 

                                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                                            /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 13:55:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 29-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 13:55:53