Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11.12.2013 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.l227z póżn. zm.)

zawiadamia   się

że w dniu 11 grudnia 2013 r. na wniosek ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20 A, 82-300 Elbląg, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Budowa kotła biomasowego z turbiną upustowo-kondensacyjną o mocy cieplnej w paliwie ok. 13,5 MWt wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na terenie Ciepłowni w Żychlinie"układu kogeneracyjnego w Ciepłowni w Żychlinie, na działkach o nr ewid. 962/14, 962/22, 962/15, 962/19, 962/21, 919/10, 919/9, 919/7, 919/8, 919/11, 919/5, 962/17, 919/6, 957, 960, 959/3, 959/1, 958/1, 958/3, 955/1, 954, 765/1, 673/3, 942, 945, 948, 951, 943/1, 946/1, 949/1, 952/1,943/2, 946/2, 949/2, 952/2, 955/2, 958/4, 958/2, 956, 959/4, 959/2, 937, 972/1 obręb Żychlin, gm. Żychlin".

 

                                                            Burmistrz Gminy Żychlin

                                                          /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Żychlin, dnia 11 grudnia 2012 r.

 

Żychlin, 2013.12.11

RGO. 6220.9.5.2013

 

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy w Żychlinie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2013.12.09. wpłynął wniosek ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82- 300 Elbląg o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ Budowie kotła biomasowego z turbiną upustowo-kondensacyjną o mocy cieplnej w paliwie ok.13,5 MWt wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na terenie ciepłowni w Żychlinie", na działkach o nr ewid. 962/14, 962/22, 962/15, 962/19, 962/21, 919/10, 919/9, 919/7, 919/8, 919/11, 919/5, 962/17, 919/6, 957, 960, 959/3, 959/1, 958/1, 958/3, 955/1, 954, 765/1, 673/3, 942, 945, 948, 951, 943/1, 946/1, 949/1, 952/1, 943/2, 946/2, 949/2, 952/2, 955/2, 958/4, 958/2, 956, 959/4, 959/2, 937, 972/lobręb Żychlin, gm. Żychlin"

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 12 grudnia 2013 r. do 03 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Żychlinie, pokój nr 8 w godzinach 800-1400.

 

                                                            Burmistrz Gminy Żychlin

                                                          /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Żychlin, 2013.12.11.

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym

wykazie danych o wniosku

RGO. 6220.9.4.2013

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Żychlin informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o.,ul. Elektryczna 20 A, 82-300 Elbląg w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

„ Budowa kotła biomasowego z turbiną upustowo-kondensacyjną o mocy cieplnej w paliwie ok. 13,5 MWt wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na terenie ciepłowni w Żychlinie", na działkach o nr ewid. 962/14, 962/22, 962/15, 962/19, 962/21, 919/10, 919/9, 919/7, 919/8, 919/11, 919/5, 962/17, 919/6, 957, 960, 959/3, 959/1, 958/1, 958/3, 955/1, 954, 765/1, 673/3, 942, 945, 948, 951, 943/1, m946/l, 949/1, 952/1, 943/2, 946/2, 949/2, 952/2, 955/2, 958/4, 958/2, 956, 959/4, 959/2, 937, 972/1 obręb Żychlin, gm. Żychlin.

 

                                                            Burmistrz Gminy Żychlin

                                                          /-/ Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 13:57:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 13:57:24