Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26.09.2012 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

BURMISTRZA GMINY   ŻYCHLIN

 

 

 

 

  Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.)  i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr  199, poz.1227z póżn. zm.) 

 

 

z a w i a d a m i a   s i ę

 

 

  że w dniu 26 września 2012 r. na wniosek  ENERGA  Kogeneracja Sp.   z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia pn.:

 

                    

„ Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni w Żychlinie ( kocioł wielopaliwowy, układ ORC)”, na działce o nr ewid. 962/14, obręb Żychlin, gm. Żychlin”.

 

                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                /-/Zbigniew Gałązka

                                                                 Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Żychlin, dnia 26 września  2012 r.

 

 

 

 

 

 

Żychlin, 2012.09.26.

RGO. 6220.20.2.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

            Urząd Gminy w Żychlinie, działając na podstawie art.  33 ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2012.09.24. wpłynął wniosek ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82- 300 Elbląg o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na:  

 

„ Budowie układu kogeneracyjnego w Ciepłowni w Żychlinie ( kocioł wielopaliwowy, układ ORC)”, na działce o nr ewid. 962/14, obręb Żychlin, gm. Żychlin”

 

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Żychlin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i  dokonania  uzgodnienia będą:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie.

 

              Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od  26 września 2012  r. do 17 października 2012 r. w Urzędzie Gminy w Żychlinie, pokój nr 8 w godzinach  800 – 14oo.

 

                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                /-/Zbigniew Gałązka

                                                                 Zastępca Burmistrza

 

Żychlin, 2012.09.26

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym

wykazie danych o wniosku

 

RGO. 6220.20.3.2012

 

                     Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,z póżn. zm.),  Burmistrz Gminy Żychlin informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych  wniosku  ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„ Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni w Żychlinie ( kocioł wielopaliwowy, układ ORC)”, na działce o nr ewid. 962/14, obręb Żychlin, gm. Żychlin”.

 

                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                /-/Zbigniew Gałązka

                                                                 Zastępca Burmistrza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 14:09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 26-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 14:09:38