Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie z dnia 11.08.2015 r.

Żychlin, 2015.08.11.

 

RGO. 6220.26.31.2012

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 131 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2003 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Żychlin zawiadamia strony postępowania

 

1)  o wpłynięciu odwołań od decyzji z dnia 22 lipca 2015 r. znak: RGO. 6220.26.29.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną intrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 w miejscowości Śleszynek, obręb 0019 Zgoda,gm. Żychlin,

2) o przekazaniu w/w odwołań wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach.

 

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenie na:

  • stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie,
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie,
  • tablicach ogłoszeń w sołectwach: Budzyń, Brzeziny, Grabie, Zgoda.

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie na okres: od dnia 12 sierpnia 2015 r. do 26 sierpnia 2015 r.

 

                                                                                                                                                                                                         Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                                          /-/ Grzegorz Ambroziak

 

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kpa, w wyniku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 13-08-2015 13:20:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 13-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 13-08-2015 13:20:23