Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie z dnia 14.08.2015 r.

Żychlin, dnia 14.08.2015 r.

 

 

RGO.6220.14.29.2012

 

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

postanawiam

sprostować na żądanie strony oczywistą omyłkę w Decyzji Burmistrza Gminy Żychlin znak: RGO. 6220.14.24.2012 z dnia 22 lipca 2015 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: .budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, w szczególności linią kablową podziemną SN 15 kV, drogami, stacją transformatorową i rozdzielczą na działkach o nr ewid. 44 i 62 oraz podziemnej linii włącza do sieci SN 15 kV na działce nr 62 położonych w miejscowości Oleszcze, należących do Państwa Pawła i Elżbiety Maciak, zamieszkałych Oleszcze 29, gm. Żychlin"

przez dodanie w postanowieniu I podpunkt 2 sentencji decyzji działki 47, przy wyliczeniu działek, przez

które przebiega linia kablowa w III wariancie.

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Żychlin wydał decyzję znak: RGO.6220.14.24.2012 z dnia 22 lipca 2015 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: .budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, w szczególności linią kablową podziemną SN 15 kV, drogami, stacją transformatorową i rozdzielczą na działkach o nr ewid. 44 i 62 oraz podziemnej linii włącza do sieci SN 15 kV na działce nr 62 położonych w miejscowości Oleszcze, należących do Państwa Pawła i Elżbiety Maciak, zamieszkałych Oleszcze 29, gm. Żychlin".

Przy ustalaniu przebiegu linii kablowej w III wariancie określonym w postanowieniu I podpunkt 2 sentencji decyzji została pominięta działka o nr ewid. 47, co było wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej.

Wobec powyższego tutejszy organ postanowił sprostować oczywistą omyłkę w sposób jak wyżej w trybie art 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

W związku z powyższym, mając na względzie, że w w/w decyzji zaistniała oczywista omyłka, postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

                                                                                                                                                                                             Z up. Burmistrza
                                                                                                                                                                                         /-/ Zbigniew Gałązka
                                                                                                                                                                                          Zastępca Burmistrza

 

Otrzymują:

1.  Pan Adam Majka, Kancelaria Radcy Prawnego Adam Majka, ul. Skarbowa 27, 97- 473 Łódź - Pełnomocnik „K & K ENERGIA" Sp. z o.o. Ul. Siemiradzkiego 18; 99 - 300 Kutno

2.            Strony postępowania (art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kpa)

3.            A/a

Do wiadomości:

1.         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25; 90-113 Łódź

2.         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14; 99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 18-08-2015 14:59:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 18-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 18-08-2015 14:59:23