Referat Finansowy

Do zadań Referatu Finansowego należy:  

1.    Przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

2.    Udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonaniu budżetu Gminy.

3.    Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej urzędu.

4.    Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy.

5.    Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.

6.    Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.

7.    Prowadzenie ksiąg rachunkowych - księgowości podatkowej, księgowości syntetycznej i analitycznej, wykonywanie planów finansowych, rozliczanie inwentaryzacji.

8.    Dokonanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.

9.    Przygotowywanie sprawozdań finansowych.

10.  Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

11.  Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów.

12.  Gromadzenie i przechowywanie deklaracji podatkowych i wykazów od nieruchomości składanych organowi gminy.

13.  Przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat.

14.  Wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, prowadzenie ewidencji i aktualizacji.

15.  Przygotowywanie danych do projektów aktów prawnych dotyczących podatków i opłat lokalnych.

16.  Przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.

17.  Sporządzanie list płac pracowników Urzędu, MGOPS, przedszkoli i szkół podstawowych,  gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

18.  Prowadzenie obsługi księgowej MGOPS, przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

19.  Prowadzenie obsługi księgowej OSP.

20.  Rozliczenia podatku VAT.

21.  Prowadzenie i rozliczanie świadczeń na fundusz ubezpieczeń społecznych.

22.  Współpraca z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

23.  Wypełnianie zaświadczeń do wniosków emerytalno-rentowych.

24.  Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 03-06-2015 23:42:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 03-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 03-06-2015 23:48:13