Referat Oświaty i Zdrowia

Do zadań Referatu Kultury i Zdrowia  należy:  

1.    Prowadzenie spraw obejmujących planowanie i realizację zadań w zakresie edukacji publicznej.

2.    Prowadzenie spraw obejmujących planowanie i realizację zadań w zakresie współpracy z jednostkami oświatowymi przy realizacji ich zadań statutowych.

3.    Prowadzenie spraw obejmujących planowanie i realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej – zapobieganie uzależnieniom.

4.    Prowadzenie spraw obejmujących planowanie i realizację zadań w zakresie   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury.

5.    Prowadzenie spraw obejmujących planowanie i realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

6.    Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

7.    Sprawowanie nadzoru nad ochroną dóbr kultury.

8.    Prowadzenie spraw związanych z pomocą socjalną dla rodzin uczniów – stypendia szkolne.

9.    Prowadzenie spraw związanych z projektowaniem wydarzeń lokalnych i ponadlokalnych związanych z rocznicami historycznymi, imprezami okolicznościowymi, kulturalnymi i sportowymi.

10.  Współpraca z podmiotami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi (w tym organizacjami pożytku publicznego i wolontariatem) oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie organizacji projektowanych wydarzeń o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. 

11.  Przygotowanie informatora gminnego (wersja papierowa i elektroniczna - www).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 03-06-2015 23:54:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 03-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 03-06-2015 23:54:37