Porządek obrad

Żychlin,  dn. 13.03.2018 r.

 

MIESZKAŃCY  GMINY  ŻYCHLIN

 

OP. 0002.4.2018

 

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232; z 2018 r. poz. 130) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie zwołuje XLIII Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 20 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie,  ul. Barlickiego 15A.

 

 

Porządek obrad:

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Zapytania i wolne wnioski.

3.  Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a.  zmiany budżetu gminy na 2018 rok,

b. podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

c. uchylenia Uchwały Nr XLI/224/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/129/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.

 

4. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

5. Sprawy różne.

6. Przyjęcie Protokołu Nr XLI/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. i Protokołu Nr XLII/18 z dnia 5 marca 2018 r.

7. Zakończenie obrad.

 

.

 

                                                                                                                                                                            Przewodnicząca Rady
                                                                                                                                                                                        Miejskiej w Żychlinie
 
                                                                                                                                                                                        /-/Elżbieta Tarnowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 24-06-2015 12:47:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 13-03-2018 21:10:54