Referat Spraw Obywatelskich

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich  należy:

1.    Prowadzenie stałego rejestru mieszkańców.

2.    Prowadzenie rejestracji danych o miejscu pobytu osób, o zmianach dotyczących stanu cywilnego, obowiązku wojskowego, obywatelstwa, imion i nazwisk.

3.    Prowadzenie Terenowej Bazy Danych w systemie informatycznym.

4.    Udostępnianie danych osobowych    ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL.

5.    Prowadzenie rejestrów, ewidencji, sporządzanie wydruków i spisów w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

6.    Prowadzenie spraw związanych z naniesieniem w dokumentacji zmian dotyczących  nazewnictwa miejscowości i ulic oraz numeracji budynków.

7.    Obsługa dowodów osobistych w systemie komputerowym.

8.    Współpraca z Centrum Personalizacji i Systemu Obsługi Obywatela w zakresie prowadzenia dokumentacji niezbędnej do wydawania dowodów osobistych.

9.    Prowadzenie archiwum dowodowego.

10.  Prowadzenie spraw wojskowych.

11.  Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

12.  Prowadzenie spraw w zakresie akcji kurierskiej.

13.  Prowadzenie spraw Obrony Cywilnej i spraw obronnych.

14.  Prowadzenie dokumentacji Zespołu Reagowania Kryzysowego.

15.  Współdziałanie z WKU i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego ŁUW w zakresie spraw wojskowych i obrony cywilnej.

16.  Organizacja ochrony p.poż. i jej realizacja.

17.  Prowadzenie spraw osobowych    kierowców mechaników jednostek OSP.

18.  Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń, zbiórek publicznych i zabaw publicznych.

19.  Współdziałanie z organami ścigania i sprawiedliwości w zakresie zabezpieczenia  mienia, ładu i porządku publicznego oraz zapobieganie przestępczości i patologii społecznej.

20.  Prowadzenie spraw należących do pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

21.  Prowadzenie tajnej kancelarii.

22.  Prowadzenie spraw Społecznej Komisji Pojednawczej.

23.  Sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

24.  Współpraca z MGKOPWiM w zakresie przygotowania uroczystości narodowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 03-06-2015 23:56:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 03-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 03-06-2015 23:56:23