Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 95/08 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin

Zarządzenie Nr 95/08

Burmistrza Gminy Żychlin

z dnia 14 listopada 2008 roku

 

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej   w Gminie Żychlin.

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337;      z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 4, art. 28 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z 2008 r Dz. U. Nr 115, poz. 728 ) zarządzam:

 

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadań  z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin określonych w art. 50 ustawy o pomocyspołecznej tj. świadczenie usług opiekuńczych osobom z terenu Gminy Żychlin w miejscu ich zamieszkania .

2.   Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

     1)  w dzienniku o zasięgu lokalnym tj. w Wiadomościach Kutnowskich

2)    na stronie internetowej www.bip.gminazychlin.pl

3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie.

 

§ 3. Powołuję Zespół Opiniujący oferty w składzie:

    1)  Waldemar Bartochowski – Sekretarz Gminy Żychlin;

2)   Halina Wiśniewska – Kierownik Referatu Kultury Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Żychlinie;

3)   Barbara Sitkiewicz – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

4)   Małgorzata Wojtalik – Z-ca Kierownika Miejsko – Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie;

5)   Ewa Stańczak – specjalista pracy socjalnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie;

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Żychlin.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                    Burmistrz Gminy Żychlin

                                                   /-/ Grzegorz Ambroziak

 

 

 

Zał. 1

 

 

 

 

 

Opr. Ref. KOS

H. Wiśniewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 25-11-2015 12:34:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 25-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 25-11-2015 12:34:42