Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 91/09 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 października 2009r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin

Zarządzenie Nr  91/09

Burmistrza Gminy Żychlin

z dnia 19 października 2009 roku

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej   w Gminie Żychlin.

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz.1457;z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 25 ust. 4, art. 28 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z 2008r. Dz. U. Nr 115, poz. 728, ze zm. Dz. U. Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 590, Nr 220, poz. 1431 i Nr 92, poz. 753 ) zarządzam:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin określonych w art. 50 ustawy o pomocy społecznej tj. świadczenie usług opiekuńczych osobom z terenu Gminy Żychlin w miejscu ich zamieszkania.

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

     1)  w dzienniku o zasięgu lokalnym.

2)  na stronach internetowych: www.bip.gminazychlin.pl i www.mgops.zychlin.bip.org.pl

3)   na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.

 

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie, którego jednocześnie upoważniam do przeprowadzenia konkursu, zawarcia i realizacji umowy na zadanie o którym mowa w §1.

 

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                  /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 25-11-2015 11:09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 25-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 25-11-2015 11:09:46