Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego  należy:

      1.    Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan  cywilny osób.

2.    Sporządzanie aktów    stanu cywilnego.

3.    Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i archiwum ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.

4.    Przekazywanie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych do Archiwum Państwowego.

5.    Sporządzanie i wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z ksiąg stanu cywilnego.

6.    Przyjmowanie z zachowaniem uroczystej formy oświadczeń o wstąpieniu w związek  małżeński.

7.    Przyjmowanie oświadczeń, sporządzanie protokołów i prowadzenie rejestrów w zakresie  rejestracji stanu cywilnego.

8.    Wydawanie zaświadczeń i sporządzanie aktów małżeństwa w przypadku małżeństw  wyznaniowych ze skutkiem cywilnym.

9.    Organizowanie uroczystości pożycia małżeńskiego.

10.  Wydawanie decyzji administracyjnych, zezwoleń i zaświadczeń zgodnie z przepisami  prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

11.  Współpraca z innymi USC, ambasadami i konsulatami w zakresie  korespondencji  dotyczącej zdarzeń stanu cywilnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 03-06-2015 23:58:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 03-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 03-06-2015 23:58:49