Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja z dnia 18.11.2015 r.

Żychlin, 2015.11.18.

 

RGO.622.12.2015

 

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

postanawiam

działając na wniosek Gminy Żychlin, Referatu Budownictwa, Planowania i Inwestycji w Żychlinie, ul. Barlickiego 15; 99-320 Żychlin, umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Remont - Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15,"

UZASADNIENIE

W myśl art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 zpóźn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako takie przedsięwzięcia, określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. y^sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Wymienione przedsięwzięcie pn.: „Remont - Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15," nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Z tego powodu brak jest podstawy prawnej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia w zakresie żądania Wnioskodawcy (tak wyrok NSA z dnia 23.01.2006 r. Sygn. akt II SA 428/01). W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

                                                                                                                         Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                           /-/ Grzegorz Ambroziak

 
Otrzymują:
 
1.   Gmina Żychlin- Referat Budownictwa, Planowania i Inwestycji w Żychlinie ul. Barlickiego 15;      99-320 Żychlin
2.   Strony postępowania
3.   A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 24-11-2015 14:52:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 24-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 24-11-2015 14:52:08