Obwieszczenie z dnia 16.12.2015 r. - Przebudowa drogi w m. Buszków - Orątki, Gmina Żychlin

Żychlin, 2015.12.16.

 

RGO. 6220.15.1.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 29, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2015.09.24. wpłynął wniosek Gminy Żychlin - Referat Budownictwa, Planowania i Inwestycji, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowa drogi w m. Buszków - Orątki, Gmina Żychlin"

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 18 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Żychlinie, pokój nr 8 w godzinach 800 - 1400.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                                                                                                /-/Zbigniew Gałązka

                                                                                                                                                                                                                                                Zastępca Burmistrza

 

 

 

Żychlin, 2015.12.16.

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie

dostępnym wykazie danych o wniosku

 

 

         RGO. 6220.15.2.2015

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Gminy Żychlin informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Gminy Żychlin - Referat Budownictwa, Planowania i Inwestycji, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowa drogi w m. Buszków - Orątki, Gmina Żychlin"

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                                                                                                /-/Zbigniew Gałązka

                                                                                                                                                                                                                                                Zastępca Burmistrza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 17-12-2015 11:55:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 17-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 17-12-2015 11:55:27