Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2016 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXVII/137/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/75/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-01-05 13:37:40
dokument Uchwała Nr XXVII/136/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/102/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 2017-01-05 13:36:50
dokument Uchwała Nr XXVII/135/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 2017-01-05 13:36:00
dokument Uchwała Nr XXVII/134/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Żychlin na lata 2016-2020 2017-01-05 13:35:15
dokument Uchwała Nr XXVII/133/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok" 2017-01-05 13:34:12
dokument Uchwała Nr XXVII/132/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Żychlin przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2017-01-05 13:33:10
dokument Uchwała Nr XXVII/131/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2017-01-05 13:32:05
dokument Uchwała Nr XXVI/130/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 2016-12-08 13:32:54
dokument Uchwała Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2017-2021 2016-12-08 13:31:24
dokument Uchwała Nr XXVI/128/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-12-08 13:30:21
dokument Uchwała Nr XXVI/127/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 2016-12-08 13:27:58
dokument Uchwała Nr XXVI/126/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2016-12-08 13:27:06
dokument Uchwała Nr XXVI/125/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 2016-12-08 13:25:33
dokument Uchwała Nr XXVI/124/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-08 13:23:49
dokument Uchwała Nr XXVI/123/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/75/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-12-08 13:22:46
dokument Uchwała Nr XXVI/122/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-08 13:21:26
dokument Uchwała Nr XXV/121/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XIII/59/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2016-10-31 12:08:36
dokument Uchwała Nr XXV/120/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 2016-10-31 12:07:13
dokument Uchwała Nr XXV/119/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. o zmianie Uchwały Nr XII/43/15 Rady Miejskiej W Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2016-10-31 12:06:44
dokument Uchwała Nr XXV/118/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014-2015 "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żychlin na lata 2012-2015" 2016-10-31 12:06:13
dokument Uchwała Nr XXV/117/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. o zmianie Uchwały Nr XVI/84/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r." 2016-10-31 12:05:39
dokument Uchwała Nr XXV/116/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/75/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-10-31 12:05:08
dokument Uchwała Nr XXV/115/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-10-30 21:49:35
dokument Uchwała Nr XXIV/114/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-29 14:10:25
dokument Uchwała Nr XXIII/113/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/75/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-09-13 15:06:38
dokument Uchwała Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu 2016-09-13 15:05:38
dokument Uchwała Nr XXII/111/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w gminnym transporcie zbiorowym 2016-08-31 23:49:10
dokument Uchwała Nr XXII/110/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich 2016-08-31 23:47:54
dokument Uchwała Nr XXII/109/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób 2016-08-31 23:46:51
dokument Uchwała Nr XXII/108/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu 2016-08-31 23:45:36
dokument Uchwała Nr XXII/107/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-08-31 23:44:37
dokument Uchwała Nr XXI/106/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianie Uchwały Nr XXII/119/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2016-07-05 13:58:05
dokument Uchwała Nr XXI/105/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-07-05 13:56:45
dokument Uchwała Nr XXI/104/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin z zakresie realizacji budżetu gminy za 2015 rok 2016-07-05 13:55:13
dokument Uchwała Nr XXI/103/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok 2016-07-05 13:54:19
dokument Uchwała Nr XX/102/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żychlin 2016-06-07 11:04:46
dokument Uchwała Nr XX/101/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu oraz służebności przejazdu i przechodu, obciążających nieruchomości stanowiące własność Gminy Żychlin 2016-06-07 11:03:47
dokument Uchwała Nr XX/100/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2016 r. o zmianie Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie 2016-06-07 11:02:06
dokument Uchwała Nr XX/99/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 2016-06-07 11:00:38
dokument Uchwała Nr XX/98/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-06-07 10:59:32
dokument Uchwała Nr XIX/97/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 maja 2016 r. o zmianie Uchwały Nr XVIII/94/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-05-11 11:10:37
dokument Uchwała Nr XIX/96/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 maja 2016 r. o zmianie Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2016-05-11 11:09:34
dokument Uchwała Nr XVIII/95/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-04-13 15:47:15
dokument Uchwała Nr XVIII/94/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-04-13 15:46:26
dokument Uchwała Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2016-04-13 15:45:21
dokument Uchwała Nr XVIII/92/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia się "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2016 rok? 2016-04-13 15:44:13
dokument Uchwała Nr XVIII/91/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2016-04-13 15:42:53
dokument Uchwała Nr XVIII/90/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żychlin 2016-04-13 15:42:27
dokument Uchwała Nr XVIII/89/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. zmiany Uchwały Nr XVI/75/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-04-13 15:41:54
dokument Uchwała Nr XVIII/88/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-04-13 15:41:23
dokument Uchwała Nr XVII/87/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/75/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-04-12 10:06:04
dokument Uchwała Nr XVII/86/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2016-04-12 10:04:19
dokument Uchwała Nr XVI/85/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin 2016-02-09 14:08:23
dokument Uchwała Nr XVI/84/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok" 2016-02-09 14:06:40
dokument Uchwała Nr XVI/83/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Żychlinie przy ul. 3-go Maja stanowiącej własność Gminy Żychlin na rzecz dotychczasowego dzierżawcy "MIG-MA" Sp. z o.o. w Żychlinie 2016-02-09 14:03:49
dokument Uchwała Nr XVI/82/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin 2016-02-09 14:03:27
dokument Uchwała Nr XVI/81/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin 2016-02-09 13:59:30
dokument Uchwała Nr XVI/80/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin 2016-02-09 13:58:49
dokument Uchwała Nr XVI/79/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/57/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2016-02-09 13:58:35
dokument Uchwała Nr XVI/78/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin 2016-02-09 13:58:17
dokument Uchwała Nr XVI/77/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015 - 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-02-09 13:49:49
dokument Uchwała Nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-02-09 13:48:25
dokument Uchwała Nr XVI/75/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-02-09 13:47:33
dokument Uchwała Nr XVI/74/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie 2016-02-09 13:46:50