Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 118/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2017-01-13 13:38:07
Zarządzenie Nr 117/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2017-01-13 13:37:23
Zarządzenie Nr 116/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie 2017-01-13 13:36:38
Zarządzenie Nr 115/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Żychlinie zespołu do spraw organizacji wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żychlinie zarządzonych na dzień 12 marca 2017 r. 2017-01-13 13:35:45
Zarządzenie Nr 114/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2017-01-13 13:34:44
Zarządzenie Nr 113/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2017-01-13 13:34:04
Zarządzenie Nr 112/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy 2017-01-13 13:33:17
Zarządzenie Nr 111/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Żychlin oraz jej jednostek organizacyjnych podlegających obowiązkowi centralizacji 2017-01-13 13:32:27
Zarządzenie Nr 110/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2017-01-13 13:31:49
Zarządzenie Nr 109/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2017-01-13 13:31:06
Zarządzenie Nr 108/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2017-01-13 13:30:21
Zarządzenie Nr 107/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie w związku z realizacją projektu "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE" z udziałem środków Unii Europejskiej w 2017 r. 2017-01-13 13:29:32
Zarządzenie Nr 106/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. 2017-01-13 13:28:27
Zarządzenie Nr 105/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2017-01-13 13:27:22
Zarządzenie Nr 104/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-12-16 09:39:59
Zarządzenie Nr 103/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-16 09:38:59
Zarządzenie Nr 102/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-12-16 09:37:59
Zarządzenie Nr 101/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-16 09:37:14
Zarządzenie Nr 100/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Żychlinie 2016-12-16 09:36:13
Zarządzenie Nr 99/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-12-16 09:34:59
Zarządzenie Nr 98/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-16 09:34:16
Zarządzenie Nr 97/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-11-30 11:11:17
Zarządzenie Nr 96/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-11-30 11:10:00
Zarządzenie Nr 95/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-11-30 11:08:54
Zarządzenie Nr 94/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót 2016-11-30 11:07:46
Zarządzenie Nr 93/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-11-16 10:24:27
Zarządzenie Nr 92/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-16 10:23:14
Zarządzenie Nr 91/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-11-16 10:22:18
Zarządzenie Nr 90/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy 2016-11-16 10:20:19
Zarządzenie Nr 89/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-11-16 10:18:39
Zarządzenie Nr 88/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-16 10:16:41
Zarządzenie Nr 87/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-11-16 10:15:28
Zarządzenie Nr 86/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/09 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego podległych Gminie Żychlin 2016-11-16 10:14:30
Zarządzenie Nr 85/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-11-16 10:11:53
Zarządzenie Nr 84/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-16 10:10:52
Zarządzenie Nr 83/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-11-16 10:10:03
Zarządzenie Nr 82/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-16 10:08:22
Zarządzenie Nr 81/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" 2016-11-16 10:07:03
Zarządzenie Nr 80/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-11-15 15:12:27
Zarządzenie Nr 79/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-15 15:08:56
Zarządzenie Nr 78/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-11-15 15:06:48
Zarządzenie Nr 77/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-15 15:01:40
Zarządzenie Nr 76/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w ramach realizacji projektów Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE" oraz "Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltanicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 2016-11-15 14:01:44
Zarządzenie Nr 75/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej 2016-11-15 13:34:45
Zarządzenie Nr 74/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-11-15 13:33:46
Zarządzenie Nr 73/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-11-15 13:32:42
Zarządzenie Nr 72/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-15 13:31:54
Zarządzenie Nr 71/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie 2016-11-15 13:30:38
Zarządzenie Nr 70/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie 2016-11-15 13:28:58
Zarządzenie Nr 69/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-11-15 13:27:21
Zarządzenie Nr 68/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-11-15 13:26:16
Zarządzenie Nr 67/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-15 13:24:40
Zarządzenie Nr 66/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku 2016-11-15 13:23:06
Zarządzenie Nr 65/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" 2016-11-15 13:19:29
Zarządzenie Nr 64/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr18/08 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym 2016-11-15 13:16:53
Zarządzenie Nr 63/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-11-15 13:13:51
Zarządzenie Nr 62/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-15 12:59:01
Zarządzenie Nr 61/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Janusza Wojciecha Głuszcza nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-03 14:31:52
Zarządzenie Nr 60/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marty Aleksandry Cieślak nauczyciela Szkoły Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-03 14:29:33
Zarządzenie Nr 59/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Pauliny Ćwiek nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-03 14:22:52
Zarządzenie Nr 58/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-08-03 14:18:44
Zarządzenie Nr 57/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-08-03 14:14:37
Zarządzenie Nr 56/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-07-19 12:51:02
Zarządzenie Nr 55/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-07-19 12:48:44
Zarządzenie Nr 54/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-07-19 12:47:47
Zarządzenie Nr 53/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-07-19 12:46:24
Zarządzenie Nr 52/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-07-19 12:45:45
Zarządzenie Nr 51/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-07-19 12:44:54
Zarządzenie Nr 50/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-07-19 12:44:22
Zarządzenie Nr 49/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-07-19 12:43:22
Zarządzenie Nr 48/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-06-27 14:36:48
Zarządzenie Nr 47/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-06-27 14:34:02
Zarządzenie Nr 46/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 24/10 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Żychlinie 2016-06-27 14:33:15
Zarządzenie Nr 45/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 178/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Żychlinie 2016-06-27 14:31:02
Zarządzenie Nr 44/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-06-27 14:28:50
Zarządzenie Nr 43/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-06-27 14:28:17
Zarządzenie Nr 42/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-06-27 14:27:31
Zarządzenie Nr 41/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r 2016-06-27 14:26:49
Zarządzenie Nr 40/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-06-27 14:23:54
Zarządzenie Nr 39/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r 2016-06-27 14:22:48
Zarządzenie Nr 38/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-06-27 14:21:59
Zarządzenie Nr 37/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r 2016-06-27 14:20:53
Zarządzenie Nr 36/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-06-27 14:20:14
Zarządzenie Nr 35/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ponownego zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa w sołectwie Tretki 2016-06-27 14:19:29
Zarządzenie Nr 34/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r 2016-06-27 14:17:41
Zarządzenie Nr 33/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-06-27 14:16:57
Zarządzenie Nr 32/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r 2016-06-27 14:16:11
Zarządzenie Nr 31/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-06-27 14:15:19
Zarządzenie Nr 30/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r 2016-06-27 14:06:23
Zarządzenie Nr 29/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-06-27 14:05:28
Zarządzenie Nr 28/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszego Referenta w Referacie Oświaty i Zdrowia 2016-06-27 14:04:08
Zarządzenie Nr 27/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2016-06-27 14:01:00
Zarządzenie Nr 26/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Żychlin 2016-06-27 13:59:25
Zarządzenie Nr 25/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r 2016-06-27 13:55:33
Zarządzenie Nr 24/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-06-27 13:54:39
Zarządzenie Nr 23/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-06-27 13:53:45
Zarządzenie Nr 22/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 179/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie 2016-06-27 13:52:52
Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-06-27 13:51:30
Zarządzenie Nr 20/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-06-27 13:50:01
Zarządzenie Nr 19/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. 2016-06-27 13:44:01
Zarządzenie Nr 18/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie jako właściwego do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-06-27 13:41:44
Zarządzenie Nr 17/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-06-27 13:37:32
Zarządzenie Nr 16/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie powołania z terenu Gminy Żychlin rzeczoznawców do oszacowania szkód zaistniałych w wyniku poddania zwierząt ubojowi i produktów pochodzenia zwierzęcego z nakazu Powiatowego Lekarza w Kutnie 2016-06-27 13:30:40
Zarządzenie Nr 15/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-06-27 13:24:48
Zarządzenie Nr 14/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-06-27 13:23:11
Zarządzenie Nr 13/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 177/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Gminy w Żychlinie 2016-06-27 13:21:34
Zarządzenie Nr 12/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ponownego zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Tretki 2016-06-27 13:19:33
Zarządzenie Nr 11/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia planu rzeczowo - finansowego, tabeli dopłat do świadczeń socjalnych oraz kwot usług wypoczynkowych, maksymalnej pomocy na cele mieszkaniowe, maksymalnej zapomogi losowej i rzeczowej lub finansowej przyznanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Żychlinie na rok 2016 2016-06-27 13:15:50
Zarządzenie Nr 10/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 2/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-06-27 13:11:25
Zarządzenie Nr 9/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-06-27 13:10:03
Zarządzenie Nr 8/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-06-27 13:08:03
Zarządzenie Nr 7/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony 2016-06-27 13:02:04
Zarządzenie Nr 6/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2016 r. 2016-06-27 12:55:39
Zarządzenie Nr 5/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Tretki 2016-06-27 12:53:33
Zarządzenie Nr 4/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym na rok szkolny 2016/2017 2016-06-27 12:51:07
Zarządzenie Nr 3/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym na rok szkolny 2016/2017 2016-06-27 12:36:03
Zarządzenie Nr 2/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-06-27 12:23:41
Zarządzenie Nr 1/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie komisji przetargowej 2016-06-27 12:22:43