Sołectwa

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 5) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada Miejska, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Sołectwa i Osiedla są jednostkami pomocniczymi Gminy.

 

Wykaz Sołectw i Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich  z terenu Gminy Żychlin

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i Imię Sołtysa

Rada Sołecka w skład której wchodzi także Sołtys

1.

Biała

Włodarczyk Kazimierz

1.       Bergier Wiesław

2.       Włodarczyk Stanisław

3.       Ścibor Walenty

2.

Brzeziny

Ślęzak Małgorzata

1.       Łuczak Jan

2.       Frankiewicz Rafał

3.       Sierocińska Krystyna

4.       Łuczak Ewa

3.

Budzyń

Irena Klimczak

1.       Stelmasiak Wojciech

2.       Bończak Jerzy

3.       Przybysz Ryszard

4.       Baranowski Zbigniew

4.

Buszków

Stępniak Damian

1.       Linard Ireneusz

2.       Linard Dariusz

3.       Maciak Emilia

4.       Czekalski Sławomir

5.

Chochołów

Kowalski Janusz

1.       Ryćkowski Mirosław

2.       Gajewski tadeusz

3.       Kowalski Karol

6.

Dobrzelin

Teresa Kubicka

1.       Olczak Stanisław

2.       Frankiewicz Piotr

3.       Tarka Zbigniew

4.       Kapusta Marek

5.       Szymczak Michał

7.

Drzewoszki

Bagnowska Ewa

1.       Wierzbicka Wiesława

2.       Durka Halina

3.       Dolecki Krzysztof

4.       Pankiewicz Eugeniusz

8.

Czesławów

Zajkowski Henryk

1.       Rzeźnicki Marek

2.       Jakubowski Marek

3.       Jarosiński Marcin

4.       Marciniak Ryszard

9.

Grabie

Radosiewicz Bożena

1.       Ścibor Wiesław

2.       Studziński Henryk

3.       Popławski Tomasz

10.

Grabów

Tadeusz Pruk

1.       Dankiewicz Edward.

2.       Gładoch Agnieszka

3.       Okraska Henryk.

4.       Rutkowski Zbigniew.

11.

Grzybów

Kowalska Krystyna

1.       Ciesielska Agnieszka

2.       Dudkiewicz Hanna

3.       Wachowiak Jerzy

12.

Kaczkowizna

Ledzion Władysław

1.       Strzelecki Tadeusz

2.       Szałkowski Władysław

3.       Dałek Maciej

4.       Majchrzak Stanisław

5.       Grobel Kazimierz

13.

Sokołówek

Kajak Hanna

1.       Szubka Małgorzata

2.       Komur Sławomir

3.       Klimuk Barbara

14.

Pasieka

Szymański Stanisław

1.       Kaczorowski Włodzimierz

2.       Dudkiewicz Maria

3.       Kleczkowski Stanisław

4.       Walczak Urszula

15.

Kruki

Szałamacha Agnieszka

1.       Śmigielski Stanisław

2.       Zając Wiesław

3.       Kopeć Karol

4.       Misiak Justyna

5.       Guzek Helena

6.       Włodarczyk Monika

16.

Śleszyn

Muras Kazimierz

 

1.       Michalak Zygmunt

2.       Kłudczyńska Mirosława

3.       Ścibor Konrad

4.       Gajda Piotr

17.

Tretki

Ambroziak Roman

1.       Joanna Fortuniak

18.

Wola Popowa

Kazimiera Kozmana

1.       Ledzion Renata.

2.       Ledzion Ireneusz.

3.       Kozłowski Wiesław

4.       Białkowski Józef

19.

Zagroby

Szmigielski Grzegorz

1.       Witeczek Robert

2.       Gajewka Róża

3.       Korpowski Marek

4.       Cieślak Krzysztof

20.

Zgoda

Urbańska Beata

1.       Krawczyk Jolanta

2.       Bisiorek Krzysztof

3.       Bisiorek Leszek

4.       Nykiel Monika

21.

Zabików

Marta Arkuszewska

1.       Dziankowski Jarosław

2.       Kolasińska Wanda

3.       Maciak Henryk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 04-06-2015 00:47:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 04-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 17-08-2016 15:44:03