Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2017 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXVIII/213/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-01-08 15:02:20
dokument Uchwała Nr XXXVIII/212/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017 - 2023 2018-01-08 15:01:08
dokument Uchwała Nr XXXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/43/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2017-12-19 14:48:13
dokument Uchwała Nr XXXVIII/210/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2017-12-19 14:47:11
dokument Uchwała Nr XXXVIII/209/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2017-12-19 14:46:27
dokument Uchwała Nr XXXVIII/208/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXXI/160/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-12-19 14:45:27
dokument Uchwała Nr XXXVIII/207/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVIII/142/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-12-19 14:43:50
dokument Uchwała Nr XXXVIII/206/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-12-19 14:42:04
dokument Uchwała Nr XXXVIII/205/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-12-19 14:41:15
dokument Uchwała Nr XXXVII/204/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-11-24 11:11:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/203/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2017-11-24 11:08:55
dokument Uchwała Nr XXXVII/202/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 2017-11-24 11:08:03
dokument Uchwała Nr XXXVII/201/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 2017-11-24 11:07:19
dokument Uchwała Nr XXXVII/200/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-11-24 11:04:06
dokument Uchwała Nr XXXVII/199/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok 2017-11-24 10:59:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/198/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 2017-11-24 10:59:09
dokument Uchwała Nr XXXVII/197/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2017-11-24 10:58:25
dokument Uchwała Nr XXXVII/196/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-24 10:57:05
dokument Uchwała Nr XXXVI/195/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Żychlinie przy ul. 1-go Maja 2017-11-02 11:05:33
dokument Uchwała Nr XXXVI/194/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVII/133/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r." 2017-11-02 11:04:44
dokument Uchwała Nr XXXVI/193/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żychlin na lata 2017-2020 2017-11-02 11:03:04
dokument Uchwała Nr XXXVI/192/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Grabowie 2017-11-02 11:00:18
dokument Uchwała Nr XXXVI/191/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie 2017-11-02 10:59:40
dokument Uchwała Nr XXXVI/190/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie 2017-11-02 10:59:03
dokument Uchwała Nr XXXVI/189/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-02 10:58:14
dokument Uchwała Nr XXXV/188/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu 2017-10-02 14:24:50
dokument Uchwała Nr XXXV/187/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żychlin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 2017-10-02 14:23:57
dokument Uchwała Nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVIII/142/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-10-02 14:23:08
dokument Uchwała Nr XXXV/185/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-10-02 14:22:00
dokument Uchwała Nr XXXIV/184/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXXII/170/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu 2017-09-08 12:34:56
dokument Uchwała Nr XXXIV/183/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żychlin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 2017-09-08 12:33:53
dokument Uchwała Nr XXXIV/182/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXXI/164/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności drogi kolejowej, obciążających nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żychlin 2017-09-08 12:32:49
dokument Uchwała Nr XXXIV/181/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Żychlin 2017-09-08 12:31:50
dokument Uchwała Nr XXXIV/180/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Żychlin 2017-09-08 12:30:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/179/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-09-08 12:29:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/178/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-09-08 12:29:05
dokument Uchwała Nr XXXIII/177/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie 2017-07-04 09:40:29
dokument Uchwała Nr XXXIII/176/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-07-04 09:39:00
dokument Uchwała Nr XXXIII/175/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2016 rok 2017-07-04 09:37:53
dokument Uchwała Nr XXXIII/174/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-07-04 09:36:31
dokument Uchwała Nr XXXII/173/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVIII/94/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-06-06 11:32:34
dokument Uchwała Nr XXXII/172/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2017-06-06 11:31:52
dokument Uchwała Nr XXXII/171/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Żychlinie 2017-06-06 11:30:37
dokument Uchwała Nr XXXII/170/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu 2017-06-06 11:29:42
dokument Uchwała Nr XXXII/169/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2017-06-06 11:28:57
dokument Uchwała Nr XXXII/168/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVIII/142/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-06-06 11:28:16
dokument Uchwała Nr XXXII/167/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-06-06 11:27:23
dokument Uchwała Nr XXXII/166/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie umowy o współpracy partnerskiej z miastem Brody na Ukrainie 2017-06-06 11:26:39
dokument Uchwała Nr XXXI/165/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2017-04-05 12:01:28
dokument Uchwała Nr XXXI/164/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności drogi kolejowej, obciążających nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żychlin 2017-04-05 12:00:38
dokument Uchwała Nr XXXI/163/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2017 rok" 2017-04-05 11:59:42
dokument Uchwała Nr XXXI/162/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/150/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu sieci prowadzonych przez Gminę Żychlin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2017-04-05 11:58:31
dokument Uchwała Nr XXXI/161/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie 2017-04-05 11:57:42
dokument Uchwała Nr XXXI/160/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-05 11:56:54
dokument Uchwała Nr XXXI/159/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVIII/142/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-04-05 11:55:42
dokument Uchwała Nr XXXI/158/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-04-05 11:54:52
dokument Uchwała Nr XXX/157/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin 2017-03-06 15:21:52
dokument Uchwała Nr XXX/156/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin 2017-03-06 15:20:22
dokument Uchwała Nr XXX/155/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 lutego 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin 2017-03-06 15:19:40
dokument Uchwała Nr XXX/154/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żychlin 2017-03-06 14:33:42
dokument Uchwała Nr XXX/153/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 lutego 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2017-2021 2017-03-06 14:32:47
dokument Uchwała Nr XXX/152/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie 2017-03-06 14:31:49
dokument Uchwała Nr XXX/151/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-03-06 14:30:32
dokument Uchwała Nr XXIX/150/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu sieci prowadzonych przez Gminę Żychlin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2017-02-13 12:29:13
dokument Uchwała Nr XXIX/149/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-13 12:28:22
dokument Uchwała Nr XXVIII/148/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żychlin 2017-02-01 11:46:22
dokument Uchwała Nr XXVIII/147/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żychlin na lata 2016-2032" 2017-02-01 11:45:34
dokument Uchwała Nr XXVIII/146/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVII/132/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Żychlin przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2017-02-01 11:44:24
dokument Uchwała Nr XXVIII/145/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Żychlin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 2017-02-01 11:43:21
dokument Uchwała Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin 2017-02-01 11:42:27
dokument Uchwała Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2017-02-01 11:41:47
dokument Uchwała Nr XXVIII/142/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-02-01 11:40:49
dokument Uchwała Nr XXVIII/141/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie 2017-02-01 11:39:50
dokument Uchwała Nr XXVIII/140/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia roku 2017 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 620-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Żychlin 2017-02-01 11:38:28
dokument Uchwała Nr XXVIII/139/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Żychlin oraz zasad i trybu nadania i noszenia 2017-02-01 11:37:16
dokument Uchwała Nr XXVIII/138/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi, baneru, flagi stolikowej, pieczęci, łańcuchów i sztandaru Gminy Żychlin 2017-02-01 11:36:09