Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z tworzeniem dokumentu jakim jest "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024"

OGŁOSZENIE
 

Burmistrza Gminy Żychlin działając na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz Uchwały Nr XXV/120/16  Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych
w związku  z tworzeniem dokumentu jakim jest  
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024”.

 

 1. Konsultacje społeczne prowadzone są dla wszystkich mieszkańców Gminy Żychlin w następujących formach:

 

 • Od 10 maja do 25 maja 2017 roku, nastąpi zbieranie opinii w związku
  z diagnozą problemów społeczno-gospodarczych, infrastrukturalnych, jakie dominują na obszarze zdegradowanym, przeznaczonym do rewitalizacji, za pomocą ankiety stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

   
 • Od 10 maja do 30 maja 2017 roku nastąpi zbieranie projektów (opinii)
  w zakresie przedsięwzięć infrastrukturalnych lub społecznych, związanych z wyznaczonym obszarem do rewitalizacji, które Zespół ds. Rewitalizacji będzie uwzględniał na dalszym etapie tworzenia dokumentu. Projekty należy zgłaszać za pomocą fiszki projektowej stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

   
 1. Wypełniając ankietę, tj. Załącznik Nr 1 czy fiszkę projektową stanowiącą Załącznik Nr 2, należy zapoznać się z wyznaczonym obszarem do rewitalizacji, który został wyrysowany na mapie stanowiącej Załącznik Nr 3
   
 2. Zbieranie opinii czy propozycji projektowych, odbywać się będzie na piśmie,
  w tym drogą elektroniczną na adres e-mail: ue@gminazychlin.pl,
  z możliwością wykorzystania ankiety stanowiącej Załącznik Nr 1 lub fiszki projektowej stanowiącej Załącznik Nr 2 oraz w wersji papierowej w Referacie Gminne Centrum Promocji i Informacji.

   
 3. Wnioski, uwagi, opinie można przekazać:

a) drogą elektroniczną na adres: ue@gminazychlin.pl w tytule e-maila prosimy wpisywać  „Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji”

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin 
z dopiskiem „Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji”

c) bezpośrednio do biura Gminnego Centrum Promocji i Informacji Urzędu Gminy  w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 a.

 1. Wnioski, uwagi i opinie z datą wpływu po dniu wyznaczonym dla poszczególnych form wymienionych w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.

 

/-/ Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 10-05-2017 12:10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 10-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 10-05-2017 12:10:13