Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2018 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr LII/284/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-11-21 12:08:53
dokument Uchwała Nr LII/283/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-11-21 12:07:34
dokument Uchwała Nr LII/282/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-11-21 12:05:56
dokument Uchwała Nr LII/281/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 2018-11-21 12:04:36
dokument Uchwała Nr LII/280/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" 2018-11-21 12:03:34
dokument Uchwała Nr LII/279/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok 2018-11-21 12:02:27
dokument Uchwała Nr LII/278/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 2018-11-21 12:01:43
dokument Uchwała Nr LII/277/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego 2018-11-21 12:00:58
dokument Uchwała Nr LII/276/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-21 11:59:25
dokument Uchwała Nr LI/275/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury 2018-10-25 15:28:28
dokument Uchwała Nr LI/274/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-10-25 15:27:40
dokument Uchwała Nr LI/273/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Żychlin 2018-10-25 15:26:53
dokument Uchwała Nr LI/272/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2018-10-25 15:26:05
dokument Uchwała Nr LI/271/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-10-25 15:25:20
dokument Uchwała Nr LI/270/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018-10-25 15:24:20
dokument Uchwała Nr LI/269/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-10-25 15:23:23
dokument Uchwała Nr L/268/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-09-14 10:37:20
dokument Uchwała Nr XLIX/267/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2018-09-05 15:48:24
dokument Uchwała Nr XLIX/266/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-09-05 15:47:53
dokument Uchwała Nr XLIX/265/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018 - 2022 2018-08-31 11:28:35
dokument Uchwała Nr XLIX/264/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żychlin 2018-08-31 11:27:44
dokument Uchwała Nr XLIX/263/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/243/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2018-08-31 11:26:51
dokument Uchwała Nr XLIX/262/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018-08-31 11:25:45
dokument Uchwała Nr XLIX/261/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-08-31 11:25:09
dokument Uchwała Nr XLVIII/260/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/243/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2018-07-17 14:58:21
dokument Uchwała Nr XLVIII/259/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018-07-17 14:57:31
dokument Uchwała Nr XLVIII/258/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-07-17 14:56:34
dokument Uchwała Nr XLVII/257/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu 2018-07-14 00:18:50
dokument Uchwała Nr XLVII/256/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin 2018-07-14 00:18:25
dokument Uchwała Nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin 2018-07-14 00:17:17
dokument Uchwała Nr XLVII/254/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żychlin oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 2018-07-14 00:16:49
dokument Uchwała Nr XLVII/253/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018-07-14 00:16:15
dokument Uchwała Nr XLVII/252/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-07-10 12:59:27
dokument Uchwała Nr XLVI/251/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Grzegorza Ambroziaka Burmistrza Gminy Żychlin 2018-06-19 08:42:14
dokument Uchwała Nr XLVI/250/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018-06-19 08:41:01
dokument Uchwała Nr XLVI/249/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-06-19 08:39:53
dokument Uchwała Nr XLVI/248/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2017 rok 2018-06-19 08:38:52
dokument Uchwała Nr XLVI/247/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok 2018-06-19 08:37:41
dokument Uchwała Nr XLV/246/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Żychlin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej 2018-06-08 14:16:08
dokument Uchwała Nr XLV/245/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół, dla których Gmina Żychlin jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-06-08 14:15:24
dokument Uchwała Nr XLV/244/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-06-08 14:14:31
dokument Uchwała Nr XLIV/243/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2018-04-26 09:21:35
dokument Uchwała Nr XLIV/242/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018-04-26 09:20:49
dokument Uchwała Nr XLIV/241/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-04-26 09:20:02
dokument Uchwała Nr XLIII/240/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-22 08:02:42
dokument Uchwała Nr XLIII/239/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/224/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/129/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie 2018-03-22 08:01:38
dokument Uchwała Nr XLIII/238/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-22 08:00:01
dokument Uchwała Nr XLIII/237/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-22 07:58:58
dokument Uchwała Nr XLII/236/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2018-03-08 12:50:54
dokument Uchwała Nr XLII/235/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIX/212/17 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017 - 2023 2018-03-08 12:49:59
dokument Uchwała Nr XLII/234/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-08 12:49:16
dokument Uchwała Nr XLII/233/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2018 rok" 2018-03-08 12:48:31
dokument Uchwała Nr XLII/232/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018-03-08 12:46:30
dokument Uchwała Nr XLII/231/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-08 12:45:39
dokument Uchwała Nr XLII/230/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-03-08 12:44:52
dokument Uchwała Nr XLI/229/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żychlin lub jej jednostkom organizacyjnym 2018-02-08 11:34:52
dokument Uchwała Nr XLI/228/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018-02-08 11:34:32
dokument Uchwała Nr XLI/227/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2017-2021 2018-02-08 11:34:14
dokument Uchwała Nr XLI/226/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin 2018-02-08 11:33:43
dokument Uchwała Nr XLI/225/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego z siedzibą w Żychlinie i nadania mu statutu 2018-02-08 11:33:26
dokument Uchwała Nr XLI/224/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/129/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie 2018-02-08 11:33:06
dokument Uchwała Nr XLI/223/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-02-08 11:32:46
dokument Uchwała Nr XLI/222/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" 2018-02-08 11:32:22
dokument Uchwała Nr XLI/221/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 2018-02-08 11:30:44
dokument Uchwała Nr XLI/220/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin 2018-02-06 14:01:35
dokument Uchwała Nr XLI/219/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 2018-02-06 14:00:36
dokument Uchwała Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" 2018-02-06 13:59:42
dokument Uchwała Nr XLI/217/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-02-06 13:58:36
dokument Uchwała Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-01-15 23:19:51
dokument Uchwała Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018-01-15 23:18:55
dokument Uchwała Nr XL/214/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie 2018-01-15 23:17:58