Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin

oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

 

          Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, 1566, 1999) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żychlinie uchwały Nr XLI/219/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin.

         Zmiana Studium obejmuje fragmenty obrębów: Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin w zakresie uwzględnienia w Studium rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Żychlin-Piątek.

       Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

       Każdy ma prawo składać wnioski do zmiany Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 16 marca 2018 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

      Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urząd Gminy Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: bpi@gminazychlin.pl

          Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

        Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Żychlin.

       Z niezbędną dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

 

                                                                                                                                                                                                                     Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                                                        /-/Grzegorz Ambroziak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 12-02-2018 14:17:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 12-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 12-02-2018 14:18:45