Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko

Żychlin, dnia 12 lutego 2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin

 oraz o  przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko

           

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, 1566, 1999) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żychlinie:

  1. uchwały nr XLI/220/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin;
  2. uchwały nr XLI/221/18 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin.

           

            Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów planów zostaną sporządzone prognozy oddziaływania na środowisko.

            Przedmiotem ustaleń planów będzie ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

            Każdy ma prawo składać wnioski do planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 16 marca 2018 r.  Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@gminazychlin.pl

            Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

            Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Żychlin.

Z niezbędną dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

                                                                                                                                                                                                                                      Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                                                                         /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 13-02-2018 08:59:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 13-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 13-02-2018 08:59:33