2006 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr IV/18/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r. 2015-07-03 12:53:01
Uchwała Nr IV/17/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 05 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie. 2015-07-03 12:51:27
Uchwała Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania Sekretarza Gminy Żychlin. 2015-07-03 12:50:58
Uchwała Nr IV/15/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz zmiany Uchwały Nr XLIV/246/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. 2015-07-03 12:48:05
Uchwała Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LI/284/ 06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2015-07-03 12:47:30
Uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Pana Grzegorza Ambroziaka Burmistrza Gminy Żychlin. 2015-07-03 12:47:12
Uchwała Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia opłaty targowej. 2015-07-03 12:46:50
Uchwała Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2015-07-03 12:43:11
Uchwała Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Żychlin. 2015-07-03 12:41:12
Uchwała Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz terminu płatności tego podatku. 2015-07-03 12:40:44
Uchwała Nr III/8/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok. 2015-07-03 12:40:22
Uchwała Nr III/7/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 2015-07-03 12:39:22
Uchwała Nr III/6/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlin. 2015-07-03 12:39:04
Uchwała Nr III/5/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Żychlin na 2006 r. 2015-07-03 12:37:38
Uchwała Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady. 2015-07-03 12:37:06
Uchwała Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady. 2015-07-03 12:36:43
Uchwała Nr I/2/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie. 2015-07-03 12:36:21
Uchwała Nr I/1/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie. 2015-07-03 12:36:03