Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2007 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XVII/93/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: wszczęcia procedury przewidzianej przepisami prawa w przedmiocie ustalenia i zmiany urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz ich określeń rodzajowych co do łączenia i zmiany nazw miejscowości na terenie Gminy Żychlin w sołectwie - obrębie geodezyjnym : Sokołówek. 2015-07-06 08:07:13
dokument Uchwała Nr XVII/92/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/75/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok. 2015-07-06 08:06:57
dokument Uchwała Nr XVII/91/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia nie wygasających wydatków z upływem roku budżetowego 2007. 2015-07-06 08:06:37
dokument Uchwała Nr XVII/90/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007. 2015-07-06 08:05:00
dokument Uchwała Nr XVI/89/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie: określenia warunków zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w obręb Żychlin przy ul. G. Narutowicza. 2015-07-03 14:25:19
dokument Uchwała Nr XVI/88/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/59/07 Rady Miejskiej w Zychlinie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr l w Żychlinie przy ul. 1-go Maja 25 " zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2007 r. 2015-07-03 14:25:03
dokument Uchwała Nr XVI/87/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/58/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa dróg w ulicach: Różanej, Jaśminowej i Chabrowej " zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2007 r. 2015-07-03 14:24:34
dokument Uchwała Nr XV/86/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Słudwi-Przysowy. 2015-07-03 14:22:42
dokument Uchwała Nr XV/85/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie. 2015-07-03 14:22:28
dokument Uchwała Nr XV/84/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 2015-07-03 14:22:02
dokument Uchwała Nr XV/83/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ". 2015-07-03 14:21:48
dokument Uchwała Nr XV/82/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok ". 2015-07-03 14:21:24
dokument Uchwała Nr XV/81/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/102/04 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 2015-07-03 14:21:00
dokument Uchwała Nr XV/80/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2015-07-03 14:20:50
dokument Uchwała Nr XV/79/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LI/282/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 2015-07-03 14:20:32
dokument Uchwała Nr XV/78/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca Uchwale Nr VI/25/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok ". 2015-07-03 14:20:22
dokument Uchwała Nr XV/77/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia opłaty targowej. 2015-07-03 14:19:52
dokument Uchwała Nr XV/76/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2015-07-03 14:19:24
dokument Uchwała Nr XV/75/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok. 2015-07-03 14:18:14
dokument Uchwała Nr XV/74/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 2015-07-03 14:17:53
dokument Uchwała Nr XV/73/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Żychlin. 2015-07-03 14:17:37
dokument Uchwała Nr XV/72/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Nr Vl/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007. 2015-07-03 14:17:21
dokument Uchwała Nr XIV/71/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr 9/II/2002 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy i Miasta Żychlin. 2015-07-03 14:16:55
dokument Uchwała Nr XIV/70/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie: dofinansowania przedsięwzięcia pn.: "Budowa wielofunkcyjnego boiska dla dzieci i młodzieży". 2015-07-03 14:16:40
dokument Uchwała Nr XIV/69/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/26/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" . 2015-07-03 14:15:50
dokument Uchwała Nr XIV/68/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie: wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie. 2015-07-03 14:15:34
dokument Uchwała Nr XIV/67/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 2015-07-03 14:15:21
dokument Uchwała Nr XIV/66/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007. 2015-07-03 14:12:14
dokument Uchwała Nr XIV/65/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007. 2015-07-03 14:12:00
dokument Uchwała Nr XIII/64/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-03 14:04:50
dokument Uchwała Nr XIII/63/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: ustalenia zasady dotyczącej zmiany obciążeń nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żychlin polegającej na ujednoliceniu terminu użytkowania wieczystego przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie. 2015-07-03 14:04:29
dokument Uchwała Nr XIII/62/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Izabelin, Wiktorów i Sokołówek, wieś - Gmina Żychlin w przedmiocie wyrażenia opinii co do łączenia i zmian nazw miejscowości oraz określenia zasad i trybu ich przeprowadzenia. 2015-07-03 14:04:13
dokument Uchwała Nr XIII/61/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu. 2015-07-03 14:03:58
dokument Uchwała Nr XIII/60/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/277/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 2015-07-03 14:03:41
dokument Uchwała Nr XIII/59/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie przy ul. 1-go Maja 25 " zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2007 r. 2015-07-03 14:03:22
dokument Uchwała Nr XIII/58/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dróg w ulicach: Różanej, Jaśminowej i Chabrowej" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2007 r. 2015-07-03 14:01:51
dokument Uchwała Nr XIII/57/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007. 2015-07-03 14:01:06
dokument Uchwała Nr XII/56/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007. 2015-07-03 14:00:46
dokument Uchwała Nr XI/55/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007. 2015-07-03 14:00:09
dokument Uchwała Nr XI/54/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/46/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zychlin na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zychlin na rok 2007 oraz wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2007. 2015-07-03 13:59:52
dokument Uchwała Nr XI/53/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu. 2015-07-03 13:59:13
dokument Uchwała Nr XI/52/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: nabycie nieruchomości niezabudowanej. 2015-07-03 13:59:00
dokument Uchwała Nr XI/51/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2015-07-03 13:58:37
dokument Uchwała Nr XI/50/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie. 2015-07-03 13:58:17
dokument Uchwała Nr XI/49/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007. 2015-07-03 13:58:05
dokument Uchwała Nr X/48/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007. 2015-07-03 13:57:32
dokument Uchwała Nr IX/47/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: wyboru jako członka przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie. 2015-07-03 13:57:11
dokument Uchwała Nr IX/46/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007. 2015-07-03 13:56:58
dokument Uchwała Nr IX/45/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007. 2015-07-03 13:56:37
dokument Uchwała Nr IX/44/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania lub najmu przez Gminę Żychlin nieruchomości gruntowych będących jej własnością. 2015-07-03 13:56:18
dokument Uchwała Nr IX/43/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady. 2015-07-03 13:56:03
dokument Uchwała Nr IX/42/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie oraz zmiany Uchwały Nr 11/3/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady. 2015-07-03 13:55:45
dokument Uchwała Nr IX/41/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żychlin. 2015-07-03 13:55:32
dokument Uchwała Nr IX/40/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007. 2015-07-03 13:55:17
dokument Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie: upoważnienia Przewodniczące] Rady Miejskiej w Żychlinie do przekazania oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 2015-07-03 13:33:02
dokument Uchwała Nr VIII/38/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie. 2015-07-03 13:32:38
dokument Uchwała Nr VIII/37/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Pana Grzegorza Ambroziaka Burmistrza Gminy Żychlin. 2015-07-03 13:32:23
dokument Uchwała Nr VIII/36/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych. 2015-07-03 13:31:57
dokument Uchwała Nr VIII/35/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-03 13:31:37
dokument Uchwała Nr VIII/34/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/20/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu na rok 2007 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin". 2015-07-03 13:31:19
dokument Uchwała Nr VIII/33/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007. 2015-07-03 13:30:58
dokument Uchwała Nr VIII/32/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin. 2015-07-03 13:30:34
dokument Uchwała Nr VIII/31/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie: nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Żychlin" . 2015-07-03 13:28:57
dokument Uchwała Nr VII/30/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy Żychlin o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. 2015-07-03 13:28:35
dokument Uchwała Nr VII/29/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie: wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy. 2015-07-03 13:28:16
dokument Uchwała Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr 114/XXIII/2000 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie opłat za przewozy gminnym transportem zbiorowym na terenie Gminy i Miasta Żychlin. 2015-07-03 13:27:57
dokument Uchwała Nr VI/27/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/248/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Żychlin do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" i przyjęcia Statutu. 2015-07-03 13:27:34
dokument Uchwała Nr VI/26/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie: " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ". 2015-07-03 13:27:15
dokument Uchwała Nr VI/25/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie: "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok ". 2015-07-03 13:22:59
dokument Uchwała Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007. 2015-07-03 13:22:45
dokument Uchwała Nr V/23/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa. 2015-07-03 13:21:39
dokument Uchwała Nr V/22/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie. 2015-07-03 13:21:18
dokument Uchwała Nr V/21/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 11/4/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych. 2015-07-03 13:21:04
dokument Uchwała Nr V/20/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu na rok 2007 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin". 2015-07-03 13:20:49
dokument Uchwała Nr V/19/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi na rok 2007. 2015-07-03 13:20:31