2008 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIII/174/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. 2015-07-06 14:03:40
Uchwała Nr XXXIII/173/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok ". 2015-07-06 14:03:24
Uchwała Nr XXXIII/172/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ". 2015-07-06 14:02:48
Uchwała Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009. 2015-07-06 14:02:24
Uchwała Nr XXXII/170/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały NR XXIV/135/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym i nabycia nieruchomości gruntowych. 2015-07-06 14:02:02
Uchwała Nr XXXII/169/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia nie wygasających wydatków z upływem roku budżetowego 2008. 2015-07-06 14:01:39
Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2008 oraz zmiany Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008. 2015-07-06 14:01:24
Uchwała Nr XXXI/167/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/149 708 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 września 2008 r w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Danuty i Bogusława Skalmierskich na działalność Burmistrza Gminy Żychlin Pana Grzegorza Ambroziaka. 2015-07-06 14:01:04
Uchwała Nr XXXI/166/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/148 /08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 września 2008 r w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Beaty Pietrzak na działalność Burmistrza Gminy Żychlin Pana Grzegorza Ambroziaka. 2015-07-06 14:00:46
Uchwała Nr XXXI/165/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żychlin za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Żychlin. 2015-07-06 14:00:29
Uchwała Nr XXXI/164/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/248/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Żychlin do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" i przyjęcia Statutu. 2015-07-06 14:00:04
Uchwała Nr XXXI/163/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Żychlińskiej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Żychlin. 2015-07-06 13:59:30
Uchwała Nr XXXI/162/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok. 2015-07-06 13:59:13
Uchwała Nr XXXI/161/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 2015-07-06 13:58:48
Uchwała Nr XXXI/160/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 2015-07-06 13:58:33
Uchwała Nr XXXI/159/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2008 oraz zmiany Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008. 2015-07-06 13:58:20
Uchwała Nr XXX/158/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/128/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015 zmienionej uchwałą Nr XXVIII/149/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 października 2008 r. 2015-07-06 13:58:02
Uchwała Nr XXX/157/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/127/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015 zmienionej uchwałą Nr XXVI 11/148/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 października 2008 r. 2015-07-06 13:57:06
Uchwała Nr XXIX/156/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/82/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok ". 2015-07-06 13:56:41
Uchwała Nr XXIX/155/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: wyznaczenia terminu pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Żychlin. 2015-07-06 13:56:02
Uchwała Nr XXIX/154/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Żychlin oraz nadania jej statutu. 2015-07-06 13:55:42
Uchwała Nr XXIX/153/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 2015-07-06 13:54:58
Uchwała Nr XXIX/152/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Modernizacja bazy oświatowej - Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabowie " zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2008 r. 2015-07-06 13:54:12
Uchwała Nr XXIX/151/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2008 oraz zmiany Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008. i zmiany Uchwały Nr XXVI/140/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2008 oraz zmiany Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008. 2015-07-06 13:49:21
Uchwała Nr XXVIII/150/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 października 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych - Modernizacja drogi gminnej - ul. Budzyńska obręb Grabów" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2008 r. 2015-07-06 12:00:09
Uchwała Nr XXVIII/149/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 października 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żychlinie Nr XXIII/128/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015. 2015-07-06 11:58:48
Uchwała Nr XXVIII/148/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 października 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/127/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015. 2015-07-06 11:57:28
Uchwała Nr XXVII/149/S/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 września 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Danuty i Bogusława Skalmierskich na działalność Burmistrza Gminy Żychlin Pana Grzegorza Ambroziaka. 2015-07-06 11:57:06
Uchwała Nr XXVII/148/S/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 września 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Beaty Pietrzak na działalność Burmistrza Gminy Żychlin Pana Grzegorza Ambroziaka. 2015-07-06 11:56:47
Uchwała Nr XXVII/147/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 września 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych - Modernizacja drogi we wsi Zagrody " zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2008 r. 2015-07-06 11:54:24
Uchwała Nr XXVII/146/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 września 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-06 11:53:45
Uchwała Nr XXVII/145/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 września 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2008 oraz zmiany Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008. 2015-07-06 11:53:27
Uchwała Nr XXVI/144/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15 na potrzeby MGOPS i Filii PUP " zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2008 r. 2015-07-06 11:53:05
Uchwała Nr XXVI/143/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie". 2015-07-06 11:52:29
Uchwała Nr XXVI/142/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. 2015-07-06 11:51:42
Uchwała Nr XXVI/141/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/125/ 08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu. 2015-07-06 11:51:24
Uchwała Nr XXVI/140/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2008 oraz zmiany Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008. 2015-07-06 11:51:02
Uchwała Nr XXV/139/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 05 marca 1991 roku w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie. 2015-07-06 11:50:40
Uchwała Nr XXV/138/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie: zaopiniowania "Propozycji planu aglomeracji Gminy Żychlin". 2015-07-06 11:49:35
Uchwała Nr XXIV/137/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu [tytuł ? Nie czekaj, pokaż co potrafisz".] w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2015-07-06 11:46:30
Uchwała Nr XXIV/136/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 2015-07-06 11:46:12
Uchwała Nr XXIV/135/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym i nabycia nieruchomości gruntowych. 2015-07-06 11:45:51
Uchwała Nr XXIV/134/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu, stosowanych w systemie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolach Samorządowych, w Szkołach Podstawowych, w Zespole Szkół Nr 1 działających na terenie Gminy Żychlin. 2015-07-06 11:45:32
Uchwała Nr XXIV/133/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Modernizacja bazy oświatowej - Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie " zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2008 r. 2015-07-06 11:45:05
Uchwała Nr XXIV/132/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ? Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie? zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2008 r. 2015-07-06 11:43:18
Uchwała Nr XXIV/131/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 2015-07-06 11:43:02
Uchwała Nr XXIV/130/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Żychlin do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o oraz na objęcie przez Gminę Żychlin udziału w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. 2015-07-06 11:42:42
Uchwała Nr XXIV/129/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2008 oraz zmiany Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008. 2015-07-06 11:42:15
Uchwała Nr XXIII/128/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015. 2015-07-06 11:41:40
Uchwała Nr XXIII/127/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015. 2015-07-06 09:23:39
Uchwała Nr XXIII/126/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/185/05 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie realizacji inwestycji komunalnych - przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach porozumień z właścicielami i wieczystymi użytkownikami nieruchomości na terenie Gminy Żychlin. 2015-07-06 09:22:35
Uchwała Nr XXIII/125/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu. 2015-07-06 09:18:12
Uchwała Nr XXIII/124/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej. 2015-07-06 09:16:44
Uchwała Nr XXIII/123/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2008 oraz zmiany Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008. 2015-07-06 09:16:03
Uchwała Nr XXII/122/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-06 09:13:37
Uchwała Nr XXII/121/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-06 09:13:19
Uchwała Nr XXII/120/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym. 2015-07-06 09:12:58
Uchwała Nr XXII/119/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-06 09:12:38
Uchwała Nr XXII/118/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym. 2015-07-06 09:12:20
Uchwała Nr XXII/117/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie udziału Gminy Żychlin w realizacji projektu " Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) ". 2015-07-06 09:12:03
Uchwała Nr XXII/116/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2008 oraz zmiany Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008. 2015-07-06 09:11:04
Uchwała Nr XXI/115/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady. 2015-07-06 09:10:44
Uchwała Nr XXI/114/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Żychlinie oraz zmiany Uchwały Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady. 2015-07-06 09:10:22
Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin. 2015-07-06 09:10:11
Uchwała Nr XX/112/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/168/05 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin. 2015-07-06 09:08:53
Uchwała Nr XX/111/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 05 marca 1991 roku w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie. 2015-07-06 09:05:49
Uchwała Nr XX/110/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie. 2015-07-06 09:05:22
Uchwała Nr XX/109/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin, w tym określenia wysokości opłat za posiłki. 2015-07-06 09:05:00
Uchwała Nr XX/108/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 2015-07-06 09:04:45
Uchwała Nr XX/107/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/104/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu na rok 2008 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin". 2015-07-06 09:03:08
Uchwała Nr XX/106/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2008 oraz zmiany Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008. 2015-07-06 09:02:19
Uchwała Nr XIX/105/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 Panu Grzegorzowi Ambroziakowi Burmistrzowi Gminy Żychlin. 2015-07-06 08:53:48
Uchwała Nr XIX/104/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu na rok 2008 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego,nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin". 2015-07-06 08:53:26
Uchwała Nr XIX/103/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 218/XL/2001 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-06 08:52:50
Uchwała Nr XIX/102/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej. 2015-07-06 08:52:26
Uchwała Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008. 2015-07-06 08:52:09
Uchwała Nr XIX/100/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie: uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie. 2015-07-06 08:51:47
Uchwała Nr XVIII/99/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/77/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej. 2015-07-06 08:51:25
Uchwała Nr XVIII/98/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/91/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia nie wygasających wydatków z upływem roku budżetowego 2007. 2015-07-06 08:50:49
Uchwała Nr XVIII/97/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. 2015-07-06 08:50:03
Uchwała Nr XVIII/96/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: wspólnego przedsięwzięcia ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego, którego celem jest przygotowanie i sfinansowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla planowanego projektu pn.: "Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych - budowa oczyszczalni przydomowych - Etap l" do złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie z Europejskich Funduszy Strukturalnych w latach 2007-2013. 2015-07-06 08:49:41
Uchwała Nr XVIII/95/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia umowy dotacji Nr 250/OP/D/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. 2015-07-06 08:48:33
Uchwała Nr XVIII/94/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żychlin na lata 2008-2013. 2015-07-06 08:48:16