Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2011 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XVII/84/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym. 2015-07-23 14:05:47
dokument Uchwała Nr XVII/83/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 2015-07-23 14:05:11
dokument Uchwała Nr XVII/82/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii". 2015-07-23 14:03:37
dokument Uchwała Nr XVII/81/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok". 2015-07-23 14:02:17
dokument Uchwała Nr XVII/80/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 2015-07-23 14:01:34
dokument Uchwała Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/35/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2011 ? 2015. 2015-07-23 14:00:40
dokument Uchwała Nr XVI/78/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVI/139/04 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Żychlin lokali znajdujących się w budynku położonym w Żychlinie przy ul. Kilińskiego Nr 20, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne. 2015-07-23 13:58:55
dokument Uchwała Nr XVI/77/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym. 2015-07-23 13:58:04
dokument Uchwała Nr XVI/76/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 ? 2013. 2015-07-23 13:57:28
dokument Uchwała Nr XVI/75/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 2015-07-23 13:52:45
dokument Uchwała Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia opłaty targowej. 2015-07-23 13:51:56
dokument Uchwała Nr XV/73/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. 2015-07-23 13:50:30
dokument Uchwała Nr XV/72/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 2015-07-23 13:49:10
dokument Uchwała Nr XV/71/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 2015-07-23 13:48:17
dokument Uchwała Nr XV/70/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok?. 2015-07-23 13:45:19
dokument Uchwała Nr XV/69/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/64/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 2015-07-23 13:44:41
dokument Uchwała Nr XV/68/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 2015-07-23 13:44:00
dokument Uchwała Nr XIV/67/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2012-2015. 2015-07-23 13:43:14
dokument Uchwała Nr XIV/66/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii na zbycie przez Gminę Żychlin udziałów w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Żychlinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2015-07-23 13:42:29
dokument Uchwała Nr XIV/65/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 października 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego 2015-07-23 13:33:46
dokument Uchwała Nr XIV/64/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 2015-07-23 13:32:46
dokument Uchwała Nr XIII/63/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Jadwigi Okraska. 2015-07-23 13:31:04
dokument Uchwała Nr XIII/62/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX/319/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania i zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Żychlin na realizację inwestycji pod nazwą ?Poprawa skomunikowania Powiatu Kutnowskiego ? przebudowa drogi 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie od km 0+000 do km 0+897? 2015-07-23 13:30:27
dokument Uchwała Nr XIII/61/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVII/300/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/152/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ?Modernizacja bazy oświatowej ? Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabowie? zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2008 r. 2015-07-23 13:29:48
dokument Uchwała Nr XIII/60/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LV/282/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu. 2015-07-23 13:24:22
dokument Uchwała Nr XIII/59/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 sierpnia 2011 r. 2015-07-23 13:23:34
dokument Uchwała Nr XIII/58/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2015-07-23 13:22:54
dokument Uchwała Nr XIII/57/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. 2015-07-23 13:21:56
dokument Uchwała Nr XII/56/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/36/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żychlin na lata 2009 - 2015. 2015-07-23 13:21:12
dokument Uchwała Nr XI/55/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-23 13:12:10
dokument Uchwała Nr XI/54/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe prowadzone przez Gminę Żychlin. 2015-07-23 13:11:23
dokument Uchwała Nr XI/53/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie. 2015-07-23 13:10:32
dokument Uchwała Nr XI/52/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin. 2015-07-23 13:09:48
dokument Uchwała Nr XI/51/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 2015-07-23 13:08:53
dokument Uchwała Nr X/50/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin z zakresie realizacji budżetu gminy za 2010 rok. 2015-07-23 13:04:24
dokument Uchwała Nr X/49/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok. 2015-07-23 13:03:41
dokument Uchwała Nr X/48/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: nadania pośmiertnie Honorowego Obywatelstwa Gminy Żychlin. 2015-07-23 13:02:16
dokument Uchwała Nr IX/47/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2012-2015. 2015-07-23 13:01:10
dokument Uchwała Nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Żychlinie. 2015-07-23 13:00:23
dokument Uchwała Nr IX/45/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady. 2015-07-23 12:57:50
dokument Uchwała Nr IX/44/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? objętego PROW na lata 2007 ? 2013 oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego. 2015-07-23 12:57:08
dokument Uchwała Nr IX/43/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żychlin. 2015-07-23 12:56:13
dokument Uchwała Nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe prowadzone przez Gminę Żychlin. 2015-07-23 12:55:22
dokument Uchwała Nr VIII/41/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-23 12:54:40
dokument Uchwała Nr VIII/40/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: opłat za przewozy gminnym transportem zbiorowym na terenie gminy Żychlin. 2015-07-23 12:48:40
dokument Uchwała Nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację wspólnego przedsięwzięcia ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego pod nazwą: ?Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego ? Etap I? zgłoszonego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 ? 2013 ? Osi priorytetowej II Ochrony środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania II.9 Odnawialne źródła energii. 2015-07-23 12:47:58
dokument Uchwała Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podstawie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego. 2015-07-23 12:47:09
dokument Uchwała Nr VIII/37/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 ? 2015. 2015-07-23 12:46:33
dokument Uchwała Nr VIII/36/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żychlin na lata 2009 ? 2015. 2015-07-23 12:45:36
dokument Uchwała Nr VIII/35/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2011-2015. 2015-07-23 12:43:46
dokument Uchwała Nr VIII/34/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/25/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym. 2015-07-23 12:42:32
dokument Uchwała Nr VIII/33/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 2015-07-23 12:41:47
dokument Uchwała Nr VII/32/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żychlin - aktualizacja na lata 2009 ? 2012 z perspektywą do 2016 roku. 2015-07-23 12:41:03
dokument Uchwała Nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 51/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. 2015-07-23 12:39:36
dokument Uchwała Nr VII/30/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Żychlin. 2015-07-23 12:29:18
dokument Uchwała Nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego z siedzibą w Żychlinie i nadania mu statutu. 2015-07-23 12:28:22
dokument Uchwała Nr VII/28/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: likwidacji i przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 2015-07-23 12:26:52
dokument Uchwała Nr VII/27/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Graski na działalność Burmistrza Gminy Żychlin Pana Grzegorza Ambroziaka. 2015-07-23 12:26:04
dokument Uchwała Nr VII/26/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-23 12:25:14
dokument Uchwała Nr VII/25/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym. 2015-07-23 12:24:29
dokument Uchwała Nr VII/24/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011. 2015-07-23 12:23:47
dokument Uchwała Nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr 5/20/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 lutego 2011 r. 2015-07-23 12:22:56
dokument Uchwała Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/326/10 Rady Miejskiej w Żychlinie dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. 2015-07-23 12:21:58
dokument Uchwała Nr VI/21/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie. 2015-07-23 12:21:14
dokument Uchwała Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-23 12:20:14
dokument Uchwała Nr VI/19/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2015-07-23 12:19:11
dokument Uchwała Nr VI/18/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 2015-07-23 12:18:25
dokument Uchwała Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii??. 2015-07-23 12:17:41
dokument Uchwała Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok??. 2015-07-23 12:16:57
dokument Uchwała Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. 2015-07-23 12:12:44
dokument Uchwała Nr V/14/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. 2015-07-23 12:08:36
dokument Uchwała Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-23 12:07:47
dokument Uchwała Nr V/12/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie. 2015-07-23 12:06:32
dokument Uchwała Nr IV/11/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/136/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 2015-07-23 12:05:33
dokument Uchwała Nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektowanej listy obszarów NATURA 2000, w części dotyczącej obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Przysowy i Słudwi. 2015-07-23 12:04:04