Informacja Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09.02.2009

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. – Dz. U. Nr 195, poz. 1198 posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymiany dokumentu w przypadku każdej zmiany osobowo-adresowej. Wniosek o wymianę dowodu należy złożyć w terminie 14 dni od daty zmiany. Dowód osobisty ulega unieważnieniu z urzędu po upływie 3 miesięcy od zaistnienia powyższych okoliczności, w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu wniosku o jego wymianę.

 

                                       Burmistrz Gminy Żychlin

                                        /-/Grzegorz Ambroziak

 

Urząd Stanu Cywilnego informuje o zmianie przepisów dotyczących terminu wymiany dowodu osobistego w przypadku zmiany danych osobowych

 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31 października 2008r. Nr 195, poz. 1198 Urząd Stanu Cywilnego informuje, iż od 1 stycznia 2009 r. zmiana danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, tj. zmiana nazwiska i imienia oraz innych danychw ciągu 14 dni zobowiązuje posiadacza dowodu osobistego do wymiany tego dokumentu. Zmiana danych to również sporządzenie aktu małżeństwa w USC jak i przed konsulem lub organem zagranicznym stwierdzającym zmianę nazwiska.

W związku z powyższym Urząd Stanu Cywilnego został zobowiązany do przekazywania niezwłocznie - nie tylko do właściwego organu ewidencji ludności, ale również do organu, który wydał dowód osobisty wszystkich zmian, mających wpływ na ważność posiadanego dowodu osobistego. W przypadku, gdy osoba dokonująca zmian swoich danych osobowych nigdy nie posiadała miejsca stałego pobytu lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a numer PESEL został jej nadany, informacja o zmianie danych zostanie przekazana przez USC do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który prowadzi ewidencję ludności w formie zbioru PESEL.

Przepis ustawy określił również, że po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności wyżej wymienionych, w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę i uzyskania nowego dowodu, posiadany dokument osobisty z nieaktualnymi danymi traci ważność. 
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wymiany dowodu osobistego wynosi 4 miesiące.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 09-07-2015 08:29:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 09-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 09-07-2015 08:29:22