Zawiadomienie

Żychlin, 2011.07.20

 

BPI. 6733.CP.I.4.2011

Strony postępowania:

1.  Tadeusz Pawełek

2.                Elżbieta Pawełek

3.                Marian Frontczak

4.                Teresa Frontczak

5.                Adam Wroński

6.                Bogusława Wrońska

7.                Zbigniew Gajewski

8.                Beata Gajewska

9.                Lechosław Dębicki

10.           Zakład Gospodarki Komunalnej

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu PostępowaniaAdministracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Urząd Gminy w Żychlinie z a w i a d a m i a, że:

na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego przez tutejszy Urząd w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

„Rozbudowie i przebudowie budynku stacji uzdatniania wody wraz z instalacjamiurządzeniami technicznymi"

przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości położonej w Żychlinie przy ulicy Łukasińskiego 63 Gm. Żychlin, na działce oznaczonej nr ew. 610

został zebrany materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia sprawy wszczętej na wniosek Burmistrza Gminy w Żychlinie.

Strona ma prawo wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia mniejszego zawiadomienia.

Wyznaczony termin liczy się od dnia następnego po doręczeniu niniejszego zawiadomienia.

Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

                                                                                                         Z up. Burmistrza

                                                                                                   /-/Krzysztof Anyszka

                                                                                                      Kierownik Referatu

Otrzymują:

1.     Strony postępowania

2.A.a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 10-07-2015 08:03:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 22-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 10-07-2015 08:03:10