Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 138/11 Burmistrza gminy Żychlin z dnia 05 grudnia 2011 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości  niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281) ,art. 35 ust. 1 i 2  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tj. Dz. U.  z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz.789, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 187, poz.1110 )  oraz Uchwały NR XVI/77/11 Rady Miejskiej w Żychlinie  z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym  – zarządzam co następuje:

 

            § 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym  – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

            § 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

            § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – Urzędu Gminy w Żychlinie

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                      Burmistrz Gminy Żychlin

                                                      /-/Grzegorz Ambroziak

 

 

 

 

                                                  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/11.

                                                  Burmistrza Gminy Żychlin

                                                  z dnia 05 grudnia 2011 r.

 

Położenie

Działka nr

Pow m2

 

Księga Wieczysta

Opis nieruchomości

Forma zbycia

Wartość nieruchomości

netto

Żychlin ul. G. Narutowicza

 

 

 

 

 

792/10

285
 

 

 

 

 

 

 

LD1K/00003213/9

 

 

 

 

 

 

 

 

Teren  równy, płaski, nieogrodzony   , niezabudowany jest uzbrojony w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację sanitarną. Ma dostęp bezpośrednio do drogi gminej.

 Od strony południwej na ok.1/3 długości przylega bezpośrednio do  nieruchomości - budynku przychodni. wnioskodawczyni tj. Pani Małgorzaty Wysockiej. Zbycie na jej rzecz może poprawić warunki zagospodarowania.

 

 

 

 

Tryb bezprzetargowy

 

 

 

 

 

35.600,00 zł

 

 

 

UWAGA!

1.Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 05 grudnia r. do dnia 27 grudnia 2011 r.

2. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  od  dnia  05  grudnia  2011  r.  do  dnia 16  stycznia  2012  r. (6 tygodni od czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).

 

                                                          Burmistrz Gminy Żychlin

                                                         /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 13-07-2015 07:57:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 05-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 13-07-2015 07:57:26