Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 56/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 maj 2012 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 201 Ir. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz.567) , art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 201 Ir. Nr 64, poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz.789, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz. 1337 ), Uchwały NR XIII/64/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz Uchwały NR XXIII/114/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                  Burmistrz Gminy Żychlin 
                                                                  /-/ Grzegorz Ambroziak

 

                                                     Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 56 /12

                                                     Burmistrza Gminy Żychlin

                                                     z dnia 30 maja 2012 r.

 

Położenie

Działka

nr

Powm2

Księga

Wieczysta

Opis nieruchomości

Forma

zbycia

Wartość

nieruchomości netto

Żychlin ul.

Kilińskiego

Żychlin

ul.Zdrój owa

691/2

 

691/1

 

687

608

 

754

 

445

LD1K/000

34614/6

LD1 K/000

02692/3

LD1 K/000 02540/3

tereny zabudowane i

tereny przeznaczone do zabudowy i

zagospodarowanie

według dominującej funkcji usługowej

centrotwórczcj,

Śródmieścia oraz terenu usług ogólnodostępnych poza strefą śródmieścia.

Przetarg

ustny

nieograniczony

49.300 zł w tym

wartość obiektu

budowlanego

13.000,00 zł obiekt

wpisany do rejestru zabytków

a zatem obniża się

jego wartość o 50 % zgodnie z art.68 ust 3 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami nabywca za powyższy obiekt zapłaci kwotę 6.500,00 zł plus VAT 23 %

 

 

 

 

UWAGA!

1.Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21  dni tj. od dnia 30.05.2012 r. do dnia 20.06.2012 r.

2).Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pktl i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami od dnia 30.05.2012 r. do dnia 12.07.2012 r. (6 tygodni od czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).

 

                                                                 Burmistrz Gminy Żychlin 
                                                                  /-/ Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 13-07-2015 09:19:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 30-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 13-07-2015 09:19:50