Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość przeznaczoną do oddania w najem na okres dłuższy niż trzy lata

o przetargu na nieruchomość przeznaczoną do oddania w najem na okres dłuższy niż trzy lata

 Zgodnie z art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r Nr 102 poz. 651 z póź. zm.), § 4, § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) -Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący oddania w najem nieruchomości komunalnej niżej wymienionej tj.

 

 

 Lp.

Poło

żenie

Działka

nr

Pow.

w m2

Nr

Księgi

Wieczy

stej

 

 

KW

 

Okres najmu

Forma

ustalenia najemcy

Czynsz

wyjściowy do przetargu netto zł miesięcznie

Wadium

Opis

nieruchomo

ści

 

1.

 

 

Żychlinprzy ul.Narutowicza

 

 

1177/371177/41

 

 

219

31150

Nieruchomośćzabudowana-

Od 1 sierpnia 2012r.

do 31 grudnia 2017r.udział

 

wynoszący 1/3tej

nieruchomości

-boks

garażowy

Przetarg ustnynieograniczony

 

 

150,00

 

 

15,00

 

 

23

33651

trzy boksy garażowe

1)Umowa najmu zostanie zawarta na okres od 1 sierpnia 2012r. do 31 grudnia 2017r.

2) Wadium w gotówce w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić w kasie tut. Urzędu do dnia 24 lipca 2012r. do godz. 1000 (wtorek)

3)Przetarg odbędzie tut Urzędu sala nr 16 , H-gie piętro w dniu 27 lipca 2012 r. o godz. 1100 (piątek).

4) Do czynszu najmu ustalonego w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wysokości 23%

Uwagi!

1.                                     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje postąpienie nie mniej niż 5% określonej ceny wywoławczej (czyli 7,50 zł netto)

2.                  Osoba która wygra przetarg lecz nie podpisze umowy najmu w ciągu 7 dni od daty przetargu traci wpłacone wadium.

3.               Wadium podlega zwrotowi  osobom,  które przegrały  przetarg  lub  nie przystąpili  do przetargu.

4.                Burmistrz Gminy Żychlin zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu.

5.                  Szczegółowe informacje o najmie nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 7 tel.(24) 285-30-71

 

RGO. 6810.323.1.2012

 

                                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                                            /-/ Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 13-07-2015 09:20:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 27-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 13-07-2015 09:20:54