Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin

Na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art 46 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Żychlinie Uchwały Nr XLI/210/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin zatwierdzonego Uchwałą Nr 214/XXXIX/2001 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin

 

Przedmiotem zmiany Studium jest w szczególności weryfikacja polityki przestrzennej na terenach podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ustalonych w miejscowości Żychlin i  Dobrzelin oraz na terenach  przyległych.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin drogą elektroniczną na adres sekretariat@gminazychlin.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Żychlinie przy ulicy Norberta Barlickiego 15,  w terminie do dnia 26 kwietnia 2011r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                         BURMISTRZ  GMINY  ŻYCHLIN

                                                   /-/  GRZEGORZ  AMBROZIAK

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 13-07-2015 09:50:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 31-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 13-07-2015 09:50:59