Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 126/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 9 października 2012 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 201 Ir. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887; z 2012r.poz.567) , art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 201 Ir. Nr 64, poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz.789, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 187, poz.l 110,Nr 224,poz.l337, Nr 163 poz.981; z 2012r. poz.908) oraz Uchwały NR XXV/134/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                   Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                   /-/Grzegorz Ambroziak

 

  

 

                                          Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/12

                                          Burmistrza Gminy Żychlin

                                          z dnia 09 października 2012 r.

 

Położenie

Działka nr

Pow. m2

Księga Wieczysta

Opis nieruchomości

Forma zbycia

 

Wartość

nieruchomości

netto

Żychlin ul. Kwiatowa

110/6

881

LD1 K/00008202/4

Teren niezabudowany nieogrodzony   Madostęp bezpośrednio dodrogi gminnej. Od strony wschodniejprzylega bezpośrednio do nieruchomości -budynku

wnioskodawców tj. Państwa Janiny Kazimiery i Tadeusza Stanisława małż.Bartochowskich. Zbyciena ich rzecz może poprawić warunki zagospodarowania ich nieruchomości.

Tryb

bezprzetargowy

30.060,00 zł

               

 

UWAGA!

1.Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościamininiejszy wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 09 października 2012r r. do dnia31 października 2012r.

2). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciunieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pktl i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami od dnia 09 października 2012r. do dnia 21  listopada 2012r. (6 tygodni od czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).

 

                                                                   Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                    /-/Grzegorz Ambroziak

 

Żychlin, dnia 09.10.2012 r.
Wywieszono dnia, 09.10.2012 r. 
Zdjęto dnia,…………………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 13-07-2015 10:00:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 09-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 13-07-2015 10:00:10