Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 1/13 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 stycznia 2013 r.

z dnia 15 stycznia 2013 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 201 Ir. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r., poz.567), art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 201 Ir. Nr 64, poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz.789, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 187, poz.1110, Nr 163, poz.981, Nr 224, poz.1337; z 2012r., poz.908, poz.1256, poz.951, poz.1429, poz.1529), Uchwały NR XXIV/122/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                        /-/ Grzegorz Ambroziak

  

                                                            Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/13

                                                            Burmistrza Gminy Żychlin

                                                            z dnia 15 stycznia 2013 r.

 

Położenie

Działka Nr

 

Pow. w ha

Księga Wieczysta

Opis Nieruchomości

Forma

zbycia

Wartość

nieruchomości

netto

Sleszyn ul.

Kasztanowa

26

4,28 

LD1 K/00035060/4

Nieruchomość gruntowa      zabudowana – znajduje się

Dwór wpisany jest do

Rejestru Zabytków

Województwa Łódzkiego

pod nr 28/269 z

08.07.1967r., dla którego

obowiązuje pełna ochrona

konserwatorska. Na terenie tym występuje również park krajobrazowy (podworski) znajdujący się w Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych i objęty jest Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla gminy Żychlin na lata 2012-

2015.

Przetarg

ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.195.800,00 zł

w tym wartość

obiektu

budowlanego-dwór

1.841.900,00 zł-

wpisanego do

rejestru zabytków

a zatem obniża się

jego wartość o 50

% z godnie z art.

68 ust.3 ustawy z

dnia 21 sierpnia

1997r. o

gospodarce

nieruchomościami

UWAGA!

1.Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 15 .01.2013 r. do dnia 06.02.2013r.

2). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami od dnia 15 .01. 2013 r. do dnia 27 .02.2013 r. (6 tygodni od czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).

3). W budynku (w części dawnej szkoły),znajdują się lokale mieszkalne zajmowane przez trzech lokatorów, którym Burmistrz Gminy Żychlin zapewni inne lokale mieszkalne na terenie gminy Żychlin w terminie 1 roku od daty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                        /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Żychlin, dnia 15.01.2013r.
Wywieszono dnia 15.01.2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 13-07-2015 10:42:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 15-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 13-07-2015 10:42:46