Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 48/13 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013r., poz. 594), art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 201 Ir. Nr 64, poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz.789, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, Nr 163 poz.981; z 2012r. poz.908, poz.1256, poz.951, poz. 1529 i poz. 1429) oraz Uchwały NR XXV/123/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                /-/Grzegorz Ambroziak                        

 

                                                       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/13

                                                       Burmistrza Gminy Żychlin

                                                       z dnia 28 maja 2013 r.

 

Położenie

Działkanr

Pow m2

Księga        Wieczysta

Opis nieruchomości

Forma zbycia

Wartość

nieruchomości

netto

Śleszyn ul. Kasztanowa

115/1

1331

LD1 K/00035060/4

Teren niezabudowany nieogrodzony.   Madostęp bezpośrednio do drogi gminnej. Od strony zachodniej przylega bezpośrednio do nieruchomości zabudowanej wnioskodawcy tj. Pana Zbigniewa

Jędrachowicza. Zbycie na jego rzecz może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości.

Trybbezprzetargowy

6.800,00 zł

UWAGA!

1.Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy  wykaz  podlega  ogłoszeniu  na  okres  21  dni  tj. od dnia 28 maja 2013r r. do dnia 18 czerwca2013 r.

2). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami od dnia 28 maja 2013r. do dnia 10 lipca 2013r. (6 tygodni od czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).

 

                                                                Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                /-/Grzegorz Ambroziak

Żychlin, dnia 28.05.2013 r

Wywieszono dnia, 28.05.2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 13-07-2015 10:51:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 13-07-2015 10:52:09