Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻYCHLIN

Na podstawie art. 11 pkt 10) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XLI/210/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 czerwca 2009 roku o przystąpieniu do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin" zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINYŻYCHLIN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.10.2012 roku do 28.11 2012 roku w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Żychlinie przy ul. Barlickiego nr 15, 99-320 Żychlin - pokój nr 16 w godzinach od 800 do 1500 oraz w Biuletynie Informacji Publicznejwww.bip.gminazychlin.pl .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żychlin rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31.10.2012r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, w sali nr 16, II piętro.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Żychlin na adres Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2012 roku.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania naśrodowisko w dniach: od 15.10. 2012 roku do 28.11. 2012 roku. Przedmiotem prognozy jest projekt Studium, o którym mowa wyżej. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną  dokumentacją  sprawy  w  siedzibie  Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 16 w godzinach: od 8 00 do 15 00 oraz zgłaszać uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko od dnia 29.11.2012r. do dnia 31.12.2012r.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

1)               w formie  pisemnej  lub  ustnie  do  protokołu  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Żychlinie, ul. Barlickiego 15 w godzinach urzędowania

2)               za   pomocą   środków   komunikacji   elektronicznej   bez   konieczności opatrywania ich   bezpiecznym   podpisem   elektronicznym,   o   którym  mowa  w  ustawie  z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy Żychlin.

 

 

                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                      /-/Grzegorz z Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 13-07-2015 10:52:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 27-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 13-07-2015 10:52:51